Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ab Asfalt AS
Juridisk navn:  Ab Asfalt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67914040
Gamleveien 3B Gamleveien 3B Fax: 67914041
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 929273761
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/10/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.63%
Resultat  
  
79.91%
Egenkapital  
  
-0.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.865.000 26.435.000 24.445.000 27.562.000 29.143.000
Resultat: -45.000 -224.000 1.608.000 2.897.000 2.828.000
Egenkapital: 9.609.000 9.645.000 9.854.000 8.640.000 6.480.000
Regnskap for  Ab Asfalt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.865.000 26.435.000 24.445.000 27.562.000 29.143.000
Driftskostnader -26.886.000 -26.648.000 -22.842.000 -24.699.000 -26.353.000
Driftsresultat -21.000 -213.000 1.602.000 2.863.000 2.791.000
Finansinntekter 10.000 11.000 39.000 47.000 95.000
Finanskostnader -35.000 -22.000 -34.000 -13.000 -58.000
Finans -25.000 -11.000 5.000 34.000 37.000
Resultat før skatt -45.000 -224.000 1.608.000 2.897.000 2.828.000
Skattekostnad 10.000 15.000 -394.000 -737.000 -793.000
Årsresultat -35.000 -209.000 1.214.000 2.160.000 2.035.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.655.000 2.933.000 1.742.000 1.678.000 2.104.000
Sum omløpsmidler 15.285.000 15.249.000 17.468.000 16.912.000 13.239.000
Sum eiendeler 18.940.000 18.182.000 19.210.000 18.590.000 15.343.000
Sum opptjent egenkapital 8.109.000 8.145.000 8.354.000 7.140.000 4.980.000
Sum egenkapital 9.609.000 9.645.000 9.854.000 8.640.000 6.480.000
Sum langsiktig gjeld 4.828.000 4.411.000 0 69.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 4.504.000 4.127.000 9.356.000 9.880.000 8.627.000
Sum gjeld og egenkapital 18.941.000 18.183.000 19.210.000 18.589.000 15.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.658.000 26.265.000 24.440.000 27.542.000 29.120.000
Andre inntekter 207.000 170.000 5.000 20.000 23.000
Driftsinntekter 26.865.000 26.435.000 24.445.000 27.562.000 29.143.000
Varekostnad -9.630.000 -9.918.000 -8.553.000 -9.574.000 -11.945.000
Lønninger -10.365.000 -9.586.000 -8.666.000 -9.612.000 -8.520.000
Avskrivning -533.000 -528.000 -439.000 -457.000 -509.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.358.000 -6.616.000 -5.184.000 -5.056.000 -5.379.000
Driftskostnader -26.886.000 -26.648.000 -22.842.000 -24.699.000 -26.353.000
Driftsresultat -21.000 -213.000 1.602.000 2.863.000 2.791.000
Finansinntekter 10.000 11.000 39.000 47.000 95.000
Finanskostnader -35.000 -22.000 -34.000 -13.000 -58.000
Finans -25.000 -11.000 5.000 34.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 -209.000 1.214.000 2.160.000 2.035.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 206.000 196.000 181.000 163.000 148.000
Fast eiendom 112.000 167.000 136.000 66.000 110.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.390.000 1.494.000 477.000 515.000 928.000
Sum varige driftsmidler 2.502.000 1.661.000 614.000 580.000 1.038.000
Sum finansielle anleggsmidler 947.000 1.076.000 947.000 935.000 918.000
Sum anleggsmidler 3.655.000 2.933.000 1.742.000 1.678.000 2.104.000
Varebeholdning 123.000 123.000 0 0 0
Kundefordringer 7.696.000 8.354.000 6.610.000 9.066.000 9.184.000
Andre fordringer 487.000 230.000 211.000 241.000 369.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.979.000 6.543.000 10.647.000 7.605.000 3.686.000
Sum omløpsmidler 15.285.000 15.249.000 17.468.000 16.912.000 13.239.000
Sum eiendeler 18.940.000 18.182.000 19.210.000 18.590.000 15.343.000
Sum opptjent egenkapital 8.109.000 8.145.000 8.354.000 7.140.000 4.980.000
Sum egenkapital 9.609.000 9.645.000 9.854.000 8.640.000 6.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.828.000 4.411.000 0 69.000 236.000
Leverandørgjeld 975.000 1.054.000 3.224.000 2.548.000 1.621.000
Betalbar skatt 0 0 408.000 744.000 813.000
Skyldig offentlige avgifter 2.518.000 2.087.000 1.984.000 2.893.000 2.600.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.011.000 986.000 3.740.000 3.694.000 3.594.000
Sum kortsiktig gjeld 4.504.000 4.127.000 9.356.000 9.880.000 8.627.000
Sum gjeld og egenkapital 18.941.000 18.183.000 19.210.000 18.589.000 15.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.781.000 11.122.000 8.112.000 7.032.000 4.612.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.7 1.9 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 3.4 3.7 1.9 1.7 1.6
Soliditet 50.7 5 51.3 46.5 42.2
Resultatgrad -0.1 -0.8 6.6 10.4 9.6
Rentedekningsgrad -0.6 -9.7 47.1 220.2 49.8
Gjeldsgrad 1 0.9 0.9 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 -1.1 8.5 15.7 18.8
Signatur
20.09.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex