Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abacus Services As
Juridisk navn:  Abacus Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røyskattlia 10 Røyskattlia 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 918500596
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/17/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-106.74%
Egenkapital  
  
-48.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 1.153.000
Resultat: -19.000 282.000
Egenkapital: 125.000 244.000
Regnskap for  Abacus Services As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 1.153.000
Driftskostnader -19.000 -871.000
Driftsresultat -19.000 281.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -19.000 282.000
Skattekostnad 0 -68.000
Årsresultat -19.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 135.000 437.000
Sum eiendeler 135.000 437.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 214.000
Sum egenkapital 125.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.153.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 1.153.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 2.000 -795.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -76.000
Driftskostnader -19.000 -871.000
Driftsresultat -19.000 281.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -19.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 135.000 437.000
Sum omløpsmidler 135.000 437.000
Sum eiendeler 135.000 437.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 214.000
Sum egenkapital 125.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 12.000 20.000
Betalbar skatt 0 68.000
Skyldig offentlige avgifter -2.000 36.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 244.000
Likviditetsgrad 1 13.5 2.3
Likviditetsgrad 2 13.5 2.3
Soliditet 92.6 55.8
Resultatgrad 24.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet -14.1 64.3
Signatur
07.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex