Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abc Reklame As
Juridisk navn:  Abc Reklame As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55109490
Sagstadvegen 7B Sagstadvegen 7B Fax:
5243 Fana 5243 Fana
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 911579820
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Likviditas Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
156.63%
Resultat  
  
-65.42%
Egenkapital  
  
256.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 639.000 249.000 1.065.000 413.000 749.000
Resultat: 343.000 992.000 425.000 -123.000 -106.000
Egenkapital: 478.000 134.000 -857.000 1.835.000 1.958.000
Regnskap for  Abc Reklame As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 639.000 249.000 1.065.000 413.000 749.000
Driftskostnader -566.000 -364.000 -805.000 -533.000 -856.000
Driftsresultat 72.000 -115.000 261.000 -121.000 -107.000
Finansinntekter 689.000 1.108.000 173.000 0 2.000
Finanskostnader -418.000 -1.000 -8.000 -3.000 -1.000
Finans 271.000 1.107.000 165.000 -3.000 1.000
Resultat før skatt 343.000 992.000 425.000 -123.000 -106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 22.000
Årsresultat 343.000 992.000 425.000 -123.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.748.000 100.000 238.000 2.425.000 2.478.000
Sum omløpsmidler 854.000 396.000 1.177.000 559.000 667.000
Sum eiendeler 4.602.000 496.000 1.415.000 2.984.000 3.145.000
Sum opptjent egenkapital 448.000 104.000 -887.000 1.805.000 1.928.000
Sum egenkapital 478.000 134.000 -857.000 1.835.000 1.958.000
Sum langsiktig gjeld 3.434.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 690.000 362.000 2.272.000 1.149.000 1.186.000
Sum gjeld og egenkapital 4.602.000 496.000 1.415.000 2.984.000 3.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 578.000 179.000 1.065.000 413.000 749.000
Andre inntekter 61.000 70.000 0 0 0
Driftsinntekter 639.000 249.000 1.065.000 413.000 749.000
Varekostnad -196.000 -110.000 -130.000 -150.000 -175.000
Lønninger 0 -1.000 -49.000 -5.000 17.000
Avskrivning -66.000 -20.000 -52.000 -52.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -233.000 -574.000 -326.000 -529.000
Driftskostnader -566.000 -364.000 -805.000 -533.000 -856.000
Driftsresultat 72.000 -115.000 261.000 -121.000 -107.000
Finansinntekter 689.000 1.108.000 173.000 0 2.000
Finanskostnader -418.000 -1.000 -8.000 -3.000 -1.000
Finans 271.000 1.107.000 165.000 -3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 343.000 992.000 425.000 -123.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.588.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 38.000 90.000 142.000
Sum varige driftsmidler 3.588.000 0 38.000 90.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 100.000 200.000 2.335.000 2.335.000
Sum anleggsmidler 3.748.000 100.000 238.000 2.425.000 2.478.000
Varebeholdning 163.000 41.000 0 0 0
Kundefordringer 294.000 68.000 40.000 36.000 254.000
Andre fordringer 5.000 259.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 17.000 347.000 36.000 57.000
Sum omløpsmidler 854.000 396.000 1.177.000 559.000 667.000
Sum eiendeler 4.602.000 496.000 1.415.000 2.984.000 3.145.000
Sum opptjent egenkapital 448.000 104.000 -887.000 1.805.000 1.928.000
Sum egenkapital 478.000 134.000 -857.000 1.835.000 1.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.434.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 28.000 13.000 53.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 27.000 12.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 655.000 334.000 2.232.000 1.084.000 1.141.000
Sum kortsiktig gjeld 690.000 362.000 2.272.000 1.149.000 1.186.000
Sum gjeld og egenkapital 4.602.000 496.000 1.415.000 2.984.000 3.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 34.000 -1.095.000 -590.000 -519.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1 1 0.5 0.5 0.6
Soliditet 10.4 2 -60.6 61.5 62.3
Resultatgrad 11.3 -46.2 24.5 -29.3 -14.3
Rentedekningsgrad 0.2 32.6 -40.3 -105.0
Gjeldsgrad 8.6 2.7 -2.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 16.5 200.2 30.7 -4.1 -3.3
Signatur
01.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex