Abeltun As
Juridisk navn:  Abeltun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grøndalsvegen 6 Grøndalsvegen 6 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 916819544
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.92%
Resultat  
  
-115.53%
Egenkapital  
  
-195.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 50.000 96.000 51.000
Resultat: -222.000 -103.000 -51.000
Egenkapital: -263.000 -89.000 -9.000
Regnskap for  Abeltun As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.000 96.000 51.000
Driftskostnader -272.000 -200.000 -102.000
Driftsresultat -222.000 -104.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -222.000 -103.000 -51.000
Skattekostnad 47.000 23.000 12.000
Årsresultat -175.000 -80.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 376.000 281.000 413.000
Sum omløpsmidler 71.000 190.000 57.000
Sum eiendeler 447.000 471.000 470.000
Sum opptjent egenkapital -293.000 -119.000 -39.000
Sum egenkapital -263.000 -89.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 711.000 560.000 479.000
Sum gjeld og egenkapital 448.000 471.000 470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 96.000 51.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 96.000 51.000
Varekostnad -6.000 -32.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -97.000 -70.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -98.000 -75.000
Driftskostnader -272.000 -200.000 -102.000
Driftsresultat -222.000 -104.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -175.000 -80.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 35.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 161.000 47.000 83.000
Driftsløsøre 97.000 149.000 253.000
Sum varige driftsmidler 258.000 196.000 336.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 50.000 65.000
Sum anleggsmidler 376.000 281.000 413.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 68.000 88.000 57.000
Sum omløpsmidler 71.000 190.000 57.000
Sum eiendeler 447.000 471.000 470.000
Sum opptjent egenkapital -293.000 -119.000 -39.000
Sum egenkapital -263.000 -89.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 14.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 705.000 546.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 560.000 479.000
Sum gjeld og egenkapital 448.000 471.000 470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -640.000 -370.000 -422.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.1
Soliditet -58.7 -18.9 -1.9
Resultatgrad -108.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 -6.3 -53.2
Total kapitalrentabilitet -49.6 -22.1 -10.9
Signatur
01.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex