Abildsø Elektriske AS
Juridisk navn:  Abildsø Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22767000
Inngang G Olaf Helsets Vei 5 Inngang G Olaf Helsets Vei 5 Fax: 22797001
0694 Oslo 694 Oslo
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Oslo Oslo
Org.nr: 937794878
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Petim Regnskap 1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.58%
Resultat  
  
-59.61%
Egenkapital  
  
12.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 39.660.000 34.917.000 28.054.000 25.806.000 40.229.000
Resultat: 458.000 1.134.000 1.165.000 2.152.000 5.881.000
Egenkapital: 3.230.000 2.876.000 2.014.000 1.151.000 1.052.000
Regnskap for  Abildsø Elektriske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 39.660.000 34.917.000 28.054.000 25.806.000 40.229.000
Driftskostnader -39.185.000 -33.809.000 -26.918.000 -23.667.000 -34.357.000
Driftsresultat 476.000 1.108.000 1.135.000 2.139.000 5.872.000
Finansinntekter 24.000 31.000 34.000 17.000 9.000
Finanskostnader -41.000 -4.000 -4.000 -4.000 0
Finans -17.000 27.000 30.000 13.000 9.000
Resultat før skatt 458.000 1.134.000 1.165.000 2.152.000 5.881.000
Skattekostnad -104.000 -272.000 -302.000 -553.000 -1.608.000
Årsresultat 354.000 863.000 863.000 1.599.000 4.273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 414.000 580.000 789.000 644.000 773.000
Sum omløpsmidler 12.214.000 8.935.000 9.004.000 10.663.000 18.778.000
Sum eiendeler 12.628.000 9.515.000 9.793.000 11.307.000 19.551.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 2.776.000 1.914.000 1.051.000 952.000
Sum egenkapital 3.230.000 2.876.000 2.014.000 1.151.000 1.052.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.398.000 6.639.000 7.779.000 10.156.000 18.499.000
Sum gjeld og egenkapital 12.628.000 9.515.000 9.793.000 11.307.000 19.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.533.000 34.872.000 28.046.000 25.477.000 40.134.000
Andre inntekter 128.000 45.000 8.000 329.000 95.000
Driftsinntekter 39.660.000 34.917.000 28.054.000 25.806.000 40.229.000
Varekostnad -18.101.000 -15.611.000 -10.423.000 -8.459.000 -19.769.000
Lønninger -15.838.000 -12.987.000 -11.845.000 -11.230.000 -10.702.000
Avskrivning -103.000 -121.000 -155.000 -170.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.143.000 -5.090.000 -4.495.000 -3.808.000 -3.779.000
Driftskostnader -39.185.000 -33.809.000 -26.918.000 -23.667.000 -34.357.000
Driftsresultat 476.000 1.108.000 1.135.000 2.139.000 5.872.000
Finansinntekter 24.000 31.000 34.000 17.000 9.000
Finanskostnader -41.000 -4.000 -4.000 -4.000 0
Finans -17.000 27.000 30.000 13.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.500.000 -4.000.000
Årsresultat 354.000 863.000 863.000 1.599.000 4.273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 182.000 174.000 98.000 134.000 93.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 142.000 343.000 499.000 669.000
Sum varige driftsmidler 39.000 142.000 343.000 499.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 264.000 348.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 414.000 580.000 789.000 644.000 773.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.168.000 5.892.000 6.055.000 2.486.000 13.535.000
Andre fordringer 529.000 126.000 370.000 575.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.517.000 2.917.000 2.578.000 7.602.000 5.056.000
Sum omløpsmidler 12.214.000 8.935.000 9.004.000 10.663.000 18.778.000
Sum eiendeler 12.628.000 9.515.000 9.793.000 11.307.000 19.551.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 2.776.000 1.914.000 1.051.000 952.000
Sum egenkapital 3.230.000 2.876.000 2.014.000 1.151.000 1.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.876.000 1.645.000 1.567.000 1.837.000 5.545.000
Betalbar skatt 112.000 348.000 266.000 594.000 1.629.000
Skyldig offentlige avgifter 2.635.000 1.845.000 2.000.000 1.433.000 3.414.000
Utbytte 0 0 0 -1.500.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.775.000 2.801.000 3.946.000 4.793.000 3.911.000
Sum kortsiktig gjeld 9.398.000 6.639.000 7.779.000 10.156.000 18.499.000
Sum gjeld og egenkapital 12.628.000 9.515.000 9.793.000 11.307.000 19.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.816.000 2.296.000 1.225.000 507.000 279.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1 1.1
Soliditet 25.6 30.2 20.6 10.2 5.4
Resultatgrad 1.2 3.2 4 8.3 14.6
Rentedekningsgrad 11.6 2 283.8 534.8
Gjeldsgrad 2.9 2.3 3.9 8.8 17.6
Total kapitalrentabilitet 4 1 11.9 19.1 30.1
Signatur
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Abildsø Elektriske AS
Abildsø Elektriske AS er en ledende og fremtidsrettet elektroentreprenrbedrift.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex