Abk-Qviller As
Juridisk navn:  Abk-Qviller As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02320
Postboks 64 Vollebekk Brobekkveien 80 Fax: 67832601
0516 Oslo 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959651094
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.23%
Resultat  
  
46.59%
Egenkapital  
  
14.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 539.377.000 420.637.000 367.670.000 373.148.000 332.370.000
Resultat: 62.482.000 42.625.000 30.321.000 32.242.000 18.454.000
Egenkapital: 130.087.000 113.402.000 91.076.000 75.351.000 59.470.000
Regnskap for  Abk-Qviller As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 539.377.000 420.637.000 367.670.000 373.148.000 332.370.000
Driftskostnader -476.503.000 -377.483.000 -336.793.000 -339.858.000 -312.744.000
Driftsresultat 62.874.000 43.154.000 30.877.000 33.290.000 19.627.000
Finansinntekter 210.000 177.000 116.000 147.000 132.000
Finanskostnader -602.000 -706.000 -672.000 -1.195.000 -1.305.000
Finans -392.000 -529.000 -556.000 -1.048.000 -1.173.000
Resultat før skatt 62.482.000 42.625.000 30.321.000 32.242.000 18.454.000
Skattekostnad -14.813.000 -10.731.000 -7.857.000 -9.555.000 -5.350.000
Årsresultat 47.669.000 31.894.000 22.464.000 22.687.000 13.104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.301.000 9.297.000 12.652.000 8.702.000 9.000.000
Sum omløpsmidler 240.232.000 193.366.000 145.970.000 150.630.000 145.895.000
Sum eiendeler 277.533.000 202.663.000 158.622.000 159.332.000 154.895.000
Sum opptjent egenkapital 129.587.000 112.902.000 90.576.000 74.851.000 58.970.000
Sum egenkapital 130.087.000 113.402.000 91.076.000 75.351.000 59.470.000
Sum langsiktig gjeld 13.929.000 0 5.176.000 12.320.000 14.464.000
Sum kortsiktig gjeld 133.517.000 89.261.000 62.370.000 71.661.000 80.961.000
Sum gjeld og egenkapital 277.533.000 202.663.000 158.622.000 159.332.000 154.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 539.377.000 420.637.000 367.439.000 373.148.000 332.329.000
Andre inntekter 0 0 231.000 0 41.000
Driftsinntekter 539.377.000 420.637.000 367.670.000 373.148.000 332.370.000
Varekostnad -320.099.000 -242.489.000 -216.713.000 -225.267.000 -205.783.000
Lønninger -85.056.000 -71.834.000 -64.485.000 -59.673.000 -56.997.000
Avskrivning -3.751.000 -2.930.000 -3.486.000 -3.397.000 -3.144.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.597.000 -60.230.000 -52.109.000 -51.521.000 -46.820.000
Driftskostnader -476.503.000 -377.483.000 -336.793.000 -339.858.000 -312.744.000
Driftsresultat 62.874.000 43.154.000 30.877.000 33.290.000 19.627.000
Finansinntekter 210.000 177.000 116.000 147.000 132.000
Finanskostnader -602.000 -706.000 -672.000 -1.195.000 -1.305.000
Finans -392.000 -529.000 -556.000 -1.048.000 -1.173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -30.985.000 -9.568.000 -6.739.000 -6.806.000 -3.931.000
Årsresultat 47.669.000 31.894.000 22.464.000 22.687.000 13.104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.514.000 618.000 813.000 602.000 1.465.000
Sum Immatrielle midler 5.342.000 2.734.000 3.021.000 2.663.000 2.668.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.657.000 6.563.000 6.831.000 6.039.000 6.332.000
Sum varige driftsmidler 9.657.000 6.563.000 6.831.000 6.039.000 6.332.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.302.000 0 2.800.000 0 0
Sum anleggsmidler 37.301.000 9.297.000 12.652.000 8.702.000 9.000.000
Varebeholdning 82.290.000 88.420.000 63.517.000 72.251.000 78.817.000
Kundefordringer 81.203.000 63.146.000 43.904.000 53.486.000 51.321.000
Andre fordringer 2.935.000 3.815.000 1.670.000 7.768.000 8.220.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.804.000 37.985.000 36.879.000 17.125.000 7.537.000
Sum omløpsmidler 240.232.000 193.366.000 145.970.000 150.630.000 145.895.000
Sum eiendeler 277.533.000 202.663.000 158.622.000 159.332.000 154.895.000
Sum opptjent egenkapital 129.587.000 112.902.000 90.576.000 74.851.000 58.970.000
Sum egenkapital 130.087.000 113.402.000 91.076.000 75.351.000 59.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 9.375.000
Sum langsiktig gjeld 13.929.000 0 5.176.000 12.320.000 14.464.000
Leverandørgjeld 40.455.000 29.820.000 23.053.000 36.080.000 40.520.000
Betalbar skatt 14.175.000 10.639.000 8.004.000 10.152.000 5.109.000
Skyldig offentlige avgifter 31.565.000 24.010.000 6.653.000 6.342.000 8.634.000
Utbytte -30.985.000 -9.568.000 -6.739.000 -6.806.000 -3.931.000
Annen kortsiktig gjeld 16.337.000 15.224.000 17.921.000 12.281.000 13.392.000
Sum kortsiktig gjeld 133.517.000 89.261.000 62.370.000 71.661.000 80.961.000
Sum gjeld og egenkapital 277.533.000 202.663.000 158.622.000 159.332.000 154.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.715.000 104.105.000 83.600.000 78.969.000 64.934.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 2.3 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.1 0.9
Soliditet 46.9 5 57.4 47.3 38.4
Resultatgrad 11.7 10.3 8.4 8.9 5.9
Rentedekningsgrad 104.4 61.1 45.9 28.0 15.1
Gjeldsgrad 1.1 0.8 0.7 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 22.7 21.4 19.5 21.0 12.8
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex