Abk Bemanning As
Juridisk navn:  Abk Bemanning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40551088
Kvalamarka 27A Kvalamarka 27A Fax:
5514 Haugesund 5514 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991297499
Aksjekapital: 366.000 NOK
Antall ansatte: 88
Etableringsdato: 4/23/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
91.6%
Resultat  
  
758.75%
Egenkapital  
  
-11.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.955.000 20.331.000 15.324.000 23.571.000 29.809.000
Resultat: 527.000 -80.000 10.000 835.000 2.693.000
Egenkapital: 728.000 821.000 890.000 3.385.000 2.783.000
Regnskap for  Abk Bemanning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.955.000 20.331.000 15.324.000 23.571.000 29.809.000
Driftskostnader -38.162.000 -20.229.000 -15.191.000 -22.696.000 -27.081.000
Driftsresultat 793.000 102.000 132.000 876.000 2.727.000
Finansinntekter 3.000 1.000 21.000 74.000 71.000
Finanskostnader -269.000 -183.000 -144.000 -115.000 -105.000
Finans -266.000 -182.000 -123.000 -41.000 -34.000
Resultat før skatt 527.000 -80.000 10.000 835.000 2.693.000
Skattekostnad -153.000 11.000 -5.000 -232.000 -727.000
Årsresultat 374.000 -69.000 5.000 602.000 1.966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.862.000 1.883.000 1.644.000 1.743.000 859.000
Sum omløpsmidler 9.529.000 6.378.000 7.771.000 8.092.000 9.450.000
Sum eiendeler 12.391.000 8.261.000 9.415.000 9.835.000 10.309.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 455.000 524.000 3.019.000 2.417.000
Sum egenkapital 728.000 821.000 890.000 3.385.000 2.783.000
Sum langsiktig gjeld 974.000 403.000 560.000 783.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 10.689.000 7.037.000 7.965.000 5.667.000 7.365.000
Sum gjeld og egenkapital 12.391.000 8.261.000 9.415.000 9.835.000 10.310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.898.000 20.247.000 14.948.000 23.439.000 29.776.000
Andre inntekter 58.000 83.000 376.000 133.000 32.000
Driftsinntekter 38.955.000 20.331.000 15.324.000 23.571.000 29.809.000
Varekostnad -435.000 -1.086.000 -435.000 -1.220.000 -1.169.000
Lønninger -31.607.000 -15.063.000 -11.613.000 -18.043.000 -21.558.000
Avskrivning -951.000 -465.000 -418.000 -464.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.169.000 -3.615.000 -2.725.000 -2.969.000 -4.060.000
Driftskostnader -38.162.000 -20.229.000 -15.191.000 -22.696.000 -27.081.000
Driftsresultat 793.000 102.000 132.000 876.000 2.727.000
Finansinntekter 3.000 1.000 21.000 74.000 71.000
Finanskostnader -269.000 -183.000 -144.000 -115.000 -105.000
Finans -266.000 -182.000 -123.000 -41.000 -34.000
Konsernbidrag -466.000 0 -2.500.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.200.000
Årsresultat 374.000 -69.000 5.000 602.000 1.966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 69.000 83.000 72.000 77.000 63.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.793.000 1.801.000 1.572.000 1.665.000 796.000
Sum varige driftsmidler 2.793.000 1.801.000 1.572.000 1.665.000 796.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.862.000 1.883.000 1.644.000 1.743.000 859.000
Varebeholdning 0 0 0 0 326.000
Kundefordringer 3.945.000 3.253.000 6.021.000 6.954.000 7.249.000
Andre fordringer 4.394.000 2.198.000 1.200.000 672.000 252.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.191.000 927.000 550.000 467.000 1.624.000
Sum omløpsmidler 9.529.000 6.378.000 7.771.000 8.092.000 9.450.000
Sum eiendeler 12.391.000 8.261.000 9.415.000 9.835.000 10.309.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 455.000 524.000 3.019.000 2.417.000
Sum egenkapital 728.000 821.000 890.000 3.385.000 2.783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.415.000 0 2.011.000 1.424.000 0
Sum langsiktig gjeld 974.000 403.000 560.000 783.000 162.000
Leverandørgjeld 557.000 1.153.000 390.000 49.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 0 246.000 514.000
Skyldig offentlige avgifter 3.651.000 2.926.000 1.639.000 1.893.000 2.924.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 4.066.000 2.959.000 3.925.000 2.055.000 2.526.000
Sum kortsiktig gjeld 10.689.000 7.037.000 7.965.000 5.667.000 7.365.000
Sum gjeld og egenkapital 12.391.000 8.261.000 9.415.000 9.835.000 10.310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.160.000 -659.000 -194.000 2.425.000 2.085.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1.5 1.3
Soliditet 5.9 9.9 9.5 34.4 27.0
Resultatgrad 2 0.5 0.9 3.7 9.1
Rentedekningsgrad 2.9 0.6 0.9 8.3 26.6
Gjeldsgrad 1 9.1 9.6 1.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 1.2 1.6 9.7 27.1
Signatur
19.04.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
NORHEIM KARI HENRIKSEN
NORHEIM KURT
Prokurister
19.04.2017
PROKURA
NORHEIM KURT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex