Abk Invest AS
Juridisk navn:  Abk Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90010061
Kalkbrennerlia 3 Kalkbrennerlia 3 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989225294
Aksjekapital: 2.777.400 NOK
Etableringsdato: 12/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rekneskap & Økonomi Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-23.04%
Egenkapital  
  
2.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 177.000 230.000 157.000 1.934.000 22.000
Egenkapital: 6.199.000 6.024.000 5.796.000 5.643.000 3.726.000
Regnskap for  Abk Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 184.000 237.000 163.000 1.940.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 184.000 237.000 163.000 1.940.000 30.000
Resultat før skatt 177.000 230.000 157.000 1.934.000 22.000
Skattekostnad -3.000 -3.000 -3.000 -17.000 0
Årsresultat 174.000 228.000 154.000 1.917.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.089.000 3.089.000 3.089.000 3.089.000 3.089.000
Sum omløpsmidler 3.112.000 2.938.000 2.710.000 2.570.000 637.000
Sum eiendeler 6.201.000 6.027.000 5.799.000 5.659.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 3.116.000 2.941.000 2.714.000 2.560.000 643.000
Sum egenkapital 6.199.000 6.024.000 5.796.000 5.643.000 3.726.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 17.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.202.000 6.027.000 5.800.000 5.660.000 3.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 184.000 237.000 163.000 1.940.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 184.000 237.000 163.000 1.940.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 228.000 154.000 1.917.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.089.000 3.089.000 3.089.000 3.089.000 3.089.000
Sum anleggsmidler 3.089.000 3.089.000 3.089.000 3.089.000 3.089.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.112.000 2.938.000 2.710.000 2.570.000 622.000
Sum omløpsmidler 3.112.000 2.938.000 2.710.000 2.570.000 637.000
Sum eiendeler 6.201.000 6.027.000 5.799.000 5.659.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 3.116.000 2.941.000 2.714.000 2.560.000 643.000
Sum egenkapital 6.199.000 6.024.000 5.796.000 5.643.000 3.726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 3.000 3.000 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 17.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.202.000 6.027.000 5.800.000 5.660.000 3.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.109.000 2.935.000 2.707.000 2.553.000 637.000
Likviditetsgrad 1 1037.3 979.3 903.3 151.2
Likviditetsgrad 2 1037.3 979.3 903.3 151.2 0.0
Soliditet 1 1 99.9 99.7 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 3.8 2.7 34.2 0.6
Signatur
20.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex