Abk Machines AS
Juridisk navn:  Abk Machines AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90176565
Børve Børve Fax:
5773 Hovland 5773 Hovland
Fylke: Kommune:
Hordaland Ullensvang
Org.nr: 990323364
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Økonomi Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
112.6%
Resultat  
  
351.08%
Egenkapital  
  
867.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.165.000 7.133.000 4.551.000 3.979.000 2.313.000
Resultat: 349.000 -139.000 -41.000 141.000 -117.000
Egenkapital: 745.000 77.000 188.000 224.000 129.000
Regnskap for  Abk Machines AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.165.000 7.133.000 4.551.000 3.979.000 2.313.000
Driftskostnader -14.788.000 -7.306.000 -4.603.000 -3.744.000 -2.429.000
Driftsresultat 377.000 -173.000 -52.000 235.000 -116.000
Finansinntekter 73.000 53.000 20.000 37.000 21.000
Finanskostnader -102.000 -19.000 -9.000 -131.000 -21.000
Finans -29.000 34.000 11.000 -94.000 0
Resultat før skatt 349.000 -139.000 -41.000 141.000 -117.000
Skattekostnad -92.000 28.000 6.000 -46.000 39.000
Årsresultat 668.000 -111.000 -35.000 95.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 509.000 861.000 220.000 211.000 273.000
Sum omløpsmidler 1.301.000 742.000 126.000 137.000 86.000
Sum eiendeler 1.810.000 1.603.000 346.000 348.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 645.000 -23.000 88.000 124.000 29.000
Sum egenkapital 745.000 77.000 188.000 224.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 676.000 756.000 0 6.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 771.000 158.000 118.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 1.810.000 1.604.000 346.000 348.000 359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.165.000 7.133.000 4.551.000 3.979.000 2.313.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.165.000 7.133.000 4.551.000 3.979.000 2.313.000
Varekostnad -13.556.000 -6.258.000 -3.751.000 -3.157.000 -1.792.000
Lønninger -543.000 -512.000 -470.000 -349.000 -295.000
Avskrivning -169.000 -173.000 -21.000 -15.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -520.000 -363.000 -361.000 -223.000 -323.000
Driftskostnader -14.788.000 -7.306.000 -4.603.000 -3.744.000 -2.429.000
Driftsresultat 377.000 -173.000 -52.000 235.000 -116.000
Finansinntekter 73.000 53.000 20.000 37.000 21.000
Finanskostnader -102.000 -19.000 -9.000 -131.000 -21.000
Finans -29.000 34.000 11.000 -94.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 668.000 -111.000 -35.000 95.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 134.000 106.000 100.000 146.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 509.000 677.000 65.000 61.000 76.000
Sum varige driftsmidler 509.000 677.000 65.000 61.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 509.000 861.000 220.000 211.000 273.000
Varebeholdning 80.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 189.000 361.000 20.000 4.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.032.000 382.000 106.000 133.000 71.000
Sum omløpsmidler 1.301.000 742.000 126.000 137.000 86.000
Sum eiendeler 1.810.000 1.603.000 346.000 348.000 359.000
Sum opptjent egenkapital 645.000 -23.000 88.000 124.000 29.000
Sum egenkapital 745.000 77.000 188.000 224.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 676.000 756.000 0 6.000 40.000
Leverandørgjeld 231.000 729.000 89.000 49.000 103.000
Betalbar skatt 81.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 31.000 38.000 39.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 11.000 31.000 31.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 771.000 158.000 118.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 1.810.000 1.604.000 346.000 348.000 359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 912.000 -29.000 -32.000 19.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1 0.8 1.2 0.5
Likviditetsgrad 2 3.1 1 0.8 1.2 0.5
Soliditet 41.2 4.8 54.3 64.4 35.9
Resultatgrad 2.5 -2.4 -1.1 5.9 -5.0
Rentedekningsgrad 3.7 -9.1 -5.8 2.1 -4.5
Gjeldsgrad 1.4 19.8 0.8 0.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 24.9 -7.5 -9.2 78.2 -26.5
Signatur
26.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex