Abk Rørservice AS
Juridisk navn:  Abk Rørservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33311980
Postboks 1263 Trudvang Larvikgaten 4 Fax: 33311910
3105 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 990711224
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.86%
Resultat  
  
-7.14%
Egenkapital  
  
16.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.244.000 4.927.000 5.071.000 7.244.000 9.938.000
Resultat: 442.000 476.000 246.000 -626.000 62.000
Egenkapital: 2.444.000 2.105.000 1.749.000 1.675.000 2.260.000
Regnskap for  Abk Rørservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.244.000 4.927.000 5.071.000 7.244.000 9.938.000
Driftskostnader -3.814.000 -4.467.000 -4.842.000 -7.889.000 -9.897.000
Driftsresultat 430.000 459.000 229.000 -643.000 41.000
Finansinntekter 14.000 17.000 18.000 18.000 21.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 17.000 18.000 17.000 20.000
Resultat før skatt 442.000 476.000 246.000 -626.000 62.000
Skattekostnad -103.000 -120.000 -73.000 141.000 -18.000
Årsresultat 339.000 356.000 174.000 -485.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 616.000 393.000 626.000 645.000
Sum omløpsmidler 3.271.000 2.662.000 2.521.000 2.008.000 3.044.000
Sum eiendeler 3.678.000 3.278.000 2.914.000 2.634.000 3.689.000
Sum opptjent egenkapital 2.343.000 2.004.000 1.648.000 1.575.000 2.159.000
Sum egenkapital 2.444.000 2.105.000 1.749.000 1.675.000 2.260.000
Sum langsiktig gjeld 660.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 575.000 1.173.000 1.165.000 959.000 1.430.000
Sum gjeld og egenkapital 3.678.000 3.277.000 2.913.000 2.634.000 3.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.134.000 4.661.000 4.966.000 7.189.000 9.938.000
Andre inntekter 110.000 266.000 105.000 55.000 0
Driftsinntekter 4.244.000 4.927.000 5.071.000 7.244.000 9.938.000
Varekostnad -1.381.000 -1.526.000 -1.583.000 -2.687.000 -3.618.000
Lønninger -1.477.000 -1.822.000 -1.981.000 -3.752.000 -4.685.000
Avskrivning -105.000 -147.000 -161.000 -217.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -851.000 -972.000 -1.117.000 -1.233.000 -1.290.000
Driftskostnader -3.814.000 -4.467.000 -4.842.000 -7.889.000 -9.897.000
Driftsresultat 430.000 459.000 229.000 -643.000 41.000
Finansinntekter 14.000 17.000 18.000 18.000 21.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 12.000 17.000 18.000 17.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 339.000 356.000 174.000 -485.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 107.000 227.000 299.000 158.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 406.000
Driftsløsøre 402.000 508.000 165.000 326.000 81.000
Sum varige driftsmidler 402.000 508.000 165.000 326.000 487.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 407.000 616.000 393.000 626.000 645.000
Varebeholdning 276.000 315.000 357.000 338.000 377.000
Kundefordringer 985.000 1.233.000 1.160.000 932.000 805.000
Andre fordringer 75.000 109.000 216.000 156.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.936.000 984.000 789.000 582.000 1.657.000
Sum omløpsmidler 3.271.000 2.662.000 2.521.000 2.008.000 3.044.000
Sum eiendeler 3.678.000 3.278.000 2.914.000 2.634.000 3.689.000
Sum opptjent egenkapital 2.343.000 2.004.000 1.648.000 1.575.000 2.159.000
Sum egenkapital 2.444.000 2.105.000 1.749.000 1.675.000 2.260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 660.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 197.000 495.000 475.000 253.000 286.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 32.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 381.000 280.000 342.000 580.000
Utbytte 0 0 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 194.000 297.000 310.000 263.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 1.173.000 1.165.000 959.000 1.430.000
Sum gjeld og egenkapital 3.678.000 3.277.000 2.913.000 2.634.000 3.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.696.000 1.489.000 1.356.000 1.049.000 1.614.000
Likviditetsgrad 1 5.7 2 2.2 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 5.2 2 1.9 1.8 1.9
Soliditet 66.4 64.2 6 63.6 61.2
Resultatgrad 10.1 9.3 4.5 -8.9 0.4
Rentedekningsgrad 2 -625.0 62.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 12.1 14.5 8.5 -23.7 1.7
Signatur
09.01.2007
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex