Abk Renhold As
Juridisk navn:  Abk Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40765278
Drakeåsveien 4 Drakeåsveien 4 Fax:
3229 Sandefjord 3229 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 998751179
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exactum As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.92%
Resultat  
  
5.35%
Egenkapital  
  
39.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.940.000 3.651.000 3.197.000 2.700.000 2.136.000
Resultat: 433.000 411.000 350.000 55.000 77.000
Egenkapital: 1.124.000 803.000 478.000 214.000 174.000
Regnskap for  Abk Renhold As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.940.000 3.651.000 3.197.000 2.700.000 2.136.000
Driftskostnader -3.508.000 -3.243.000 -2.848.000 -2.646.000 -2.059.000
Driftsresultat 432.000 409.000 349.000 54.000 77.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 433.000 411.000 350.000 55.000 77.000
Skattekostnad -112.000 -85.000 -87.000 -14.000 -21.000
Årsresultat 320.000 326.000 263.000 41.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 266.000 230.000 146.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.407.000 1.159.000 898.000 695.000 664.000
Sum eiendeler 1.809.000 1.425.000 1.128.000 841.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 1.094.000 773.000 448.000 184.000 144.000
Sum egenkapital 1.124.000 803.000 478.000 214.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 6.000 7.000 8.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000 616.000 643.000 618.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 1.809.000 1.425.000 1.128.000 840.000 706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.940.000 3.651.000 3.197.000 2.700.000 2.136.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.940.000 3.651.000 3.197.000 2.700.000 2.136.000
Varekostnad -40.000 -29.000 -11.000 -12.000 0
Lønninger -2.880.000 -2.675.000 -2.398.000 -2.305.000 -1.800.000
Avskrivning -99.000 -64.000 -34.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -489.000 -475.000 -405.000 -320.000 -250.000
Driftskostnader -3.508.000 -3.243.000 -2.848.000 -2.646.000 -2.059.000
Driftsresultat 432.000 409.000 349.000 54.000 77.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 320.000 326.000 263.000 41.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 68.000 90.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 333.000 176.000 230.000 146.000 41.000
Sum varige driftsmidler 402.000 266.000 230.000 146.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 402.000 266.000 230.000 146.000 41.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 255.000 221.000 108.000 121.000 68.000
Andre fordringer 18.000 41.000 4.000 11.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.133.000 898.000 785.000 563.000 592.000
Sum omløpsmidler 1.407.000 1.159.000 898.000 695.000 664.000
Sum eiendeler 1.809.000 1.425.000 1.128.000 841.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 1.094.000 773.000 448.000 184.000 144.000
Sum egenkapital 1.124.000 803.000 478.000 214.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 6.000 7.000 8.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 6.000 7.000 8.000 4.000
Leverandørgjeld 19.000 18.000 81.000 7.000 10.000
Betalbar skatt 98.000 86.000 88.000 10.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 309.000 278.000 261.000 245.000 212.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 234.000 213.000 356.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000 616.000 643.000 618.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 1.809.000 1.425.000 1.128.000 840.000 706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 729.000 543.000 255.000 77.000 136.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.4 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 1.4 1.2 1.3
Soliditet 62.1 56.4 42.4 25.5 24.6
Resultatgrad 1 11.2 10.9 2.0 3.6
Rentedekningsgrad 4 4 56.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1.4 2.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 23.9 28.9 3 6.7 11.0
Signatur
06.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex