Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abk Tak AS
Juridisk navn:  Abk Tak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97078290
Bukken Bruses Vei 5 Bukken Bruses Vei 5 Fax: 22353205
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 979962789
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/15/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mestermetall as
Regnskapsfører: Aarnes Espen
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.58%
Resultat  
  
-46.34%
Egenkapital  
  
14.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.148.000 1.900.000 1.535.000 2.231.000 2.591.000
Resultat: 44.000 82.000 -184.000 75.000 28.000
Egenkapital: 249.000 217.000 157.000 297.000 246.000
Regnskap for  Abk Tak AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.148.000 1.900.000 1.535.000 2.231.000 2.591.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.809.000 -1.710.000 -2.124.000 -2.567.000
Driftsresultat 57.000 91.000 -174.000 107.000 23.000
Finansinntekter 1.000 1.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader -14.000 -10.000 -20.000 -39.000 -5.000
Finans -13.000 -9.000 -10.000 -32.000 5.000
Resultat før skatt 44.000 82.000 -184.000 75.000 28.000
Skattekostnad -12.000 -22.000 44.000 -25.000 -7.000
Årsresultat 32.000 61.000 -140.000 50.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.000 298.000 375.000 410.000 128.000
Sum omløpsmidler 341.000 575.000 566.000 842.000 1.153.000
Sum eiendeler 588.000 873.000 941.000 1.252.000 1.281.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 117.000 57.000 197.000 146.000
Sum egenkapital 249.000 217.000 157.000 297.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 118.000 169.000 216.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 537.000 616.000 738.000 1.026.000
Sum gjeld og egenkapital 588.000 872.000 942.000 1.251.000 1.281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.148.000 1.900.000 1.535.000 2.229.000 2.591.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 1.148.000 1.900.000 1.535.000 2.231.000 2.591.000
Varekostnad -303.000 -823.000 -844.000 -877.000 -1.151.000
Lønninger -375.000 -663.000 -381.000 -764.000 -1.023.000
Avskrivning -38.000 -71.000 -79.000 -76.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -252.000 -406.000 -407.000 -351.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.809.000 -1.710.000 -2.124.000 -2.567.000
Driftsresultat 57.000 91.000 -174.000 107.000 23.000
Finansinntekter 1.000 1.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader -14.000 -10.000 -20.000 -39.000 -5.000
Finans -13.000 -9.000 -10.000 -32.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 61.000 -140.000 50.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 25.000 46.000 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 28.000 64.000 111.000
Driftsløsøre 235.000 273.000 300.000 343.000 18.000
Sum varige driftsmidler 235.000 273.000 329.000 407.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 247.000 298.000 375.000 410.000 128.000
Varebeholdning 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000
Kundefordringer 156.000 327.000 403.000 357.000 522.000
Andre fordringer 0 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 181.000 243.000 159.000 475.000 622.000
Sum omløpsmidler 341.000 575.000 566.000 842.000 1.153.000
Sum eiendeler 588.000 873.000 941.000 1.252.000 1.281.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 117.000 57.000 197.000 146.000
Sum egenkapital 249.000 217.000 157.000 297.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 118.000 169.000 216.000 9.000
Leverandørgjeld 52.000 132.000 220.000 31.000 139.000
Betalbar skatt 0 0 0 37.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 100.000 100.000 133.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 305.000 296.000 538.000 699.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 537.000 616.000 738.000 1.026.000
Sum gjeld og egenkapital 588.000 872.000 942.000 1.251.000 1.281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 38.000 -50.000 104.000 127.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.9 1.2 1.2
Soliditet 42.3 24.9 16.7 23.7 19.2
Resultatgrad 5 4.8 -11.3 4.8 0.9
Rentedekningsgrad 4.1 9.1 -8.7 2.9 6.6
Gjeldsgrad 1.4 3 5 3.2 4.2
Total kapitalrentabilitet 9.9 10.6 -17.4 9.1 2.6
Signatur
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
JØRN ELVEGÅRD
Prokurister
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex