Abk Teknikk As
Juridisk navn:  Abk Teknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45480151
Slåttunvegen 5 Slåttunvegen 5 Fax:
3802 Bø I Telemark 3802 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø (Telemark)
Org.nr: 917095019
Aksjekapital: 430.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.01%
Resultat  
  
235.53%
Egenkapital  
  
2670%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 7.145.000 4.304.000 1.633.000
Resultat: 267.000 -197.000 -214.000
Egenkapital: 277.000 10.000 -193.000
Regnskap for  Abk Teknikk As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.145.000 4.304.000 1.633.000
Driftskostnader -6.840.000 -4.478.000 -1.841.000
Driftsresultat 304.000 -173.000 -209.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -24.000 -5.000
Finans -38.000 -23.000 -5.000
Resultat før skatt 267.000 -197.000 -214.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 267.000 -197.000 -214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 496.000 541.000 408.000
Sum omløpsmidler 1.054.000 719.000 155.000
Sum eiendeler 1.550.000 1.260.000 563.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 -410.000 -214.000
Sum egenkapital 277.000 10.000 -193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.274.000 1.250.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 1.260.000 562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.134.000 4.205.000 1.633.000
Andre inntekter 11.000 99.000 0
Driftsinntekter 7.145.000 4.304.000 1.633.000
Varekostnad -1.494.000 -1.164.000 -621.000
Lønninger -3.345.000 -1.746.000 -466.000
Avskrivning -157.000 -118.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.844.000 -1.450.000 -712.000
Driftskostnader -6.840.000 -4.478.000 -1.841.000
Driftsresultat 304.000 -173.000 -209.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -39.000 -24.000 -5.000
Finans -38.000 -23.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 267.000 -197.000 -214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 496.000 541.000 408.000
Sum varige driftsmidler 496.000 541.000 408.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 496.000 541.000 408.000
Varebeholdning 103.000 165.000 0
Kundefordringer 932.000 135.000 75.000
Andre fordringer 0 17.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.000 402.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.054.000 719.000 155.000
Sum eiendeler 1.550.000 1.260.000 563.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 -410.000 -214.000
Sum egenkapital 277.000 10.000 -193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 61.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 213.000 95.000 554.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 425.000 469.000 80.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 635.000 686.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 1.274.000 1.250.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.000 1.260.000 562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -220.000 -531.000 -601.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.2
Soliditet 17.9 0.8 -34.3
Resultatgrad 4.3 -12.8
Rentedekningsgrad 7.8 -7.2 -41.8
Gjeldsgrad 4.6 1 -3.9
Total kapitalrentabilitet 19.7 -13.7 -37.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex