Abk Villmarkshytta AS
Juridisk navn:  Abk Villmarkshytta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91642822
Postboks 14 Solmoveien 4 Fax:
3618 Skollenborg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 979872674
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.62%
Resultat  
  
-69.64%
Egenkapital  
  
21.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 945.000 1.094.000 46.000 535.000 1.621.000
Resultat: 167.000 550.000 -163.000 -386.000 -1.205.000
Egenkapital: 529.000 434.000 -917.000 -754.000 -368.000
Regnskap for  Abk Villmarkshytta AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 945.000 1.094.000 46.000 535.000 1.621.000
Driftskostnader -573.000 -609.000 -511.000 -545.000 -1.370.000
Driftsresultat 372.000 485.000 -466.000 -11.000 251.000
Finansinntekter 41.000 1.323.000 1.027.000 554.000 0
Finanskostnader -246.000 -1.259.000 -724.000 -929.000 -1.457.000
Finans -205.000 64.000 303.000 -375.000 -1.457.000
Resultat før skatt 167.000 550.000 -163.000 -386.000 -1.205.000
Skattekostnad -72.000 802.000 -36.000 0 -942.000
Årsresultat 95.000 1.351.000 -163.000 -386.000 -2.148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.952.000 9.404.000 8.725.000 980.000 980.000
Sum omløpsmidler 2.943.000 1.783.000 2.012.000 2.824.000 3.082.000
Sum eiendeler 8.895.000 11.187.000 10.737.000 3.804.000 4.062.000
Sum opptjent egenkapital -698.000 -792.000 -2.144.000 -1.980.000 -1.594.000
Sum egenkapital 529.000 434.000 -917.000 -754.000 -368.000
Sum langsiktig gjeld 8.219.000 10.654.000 11.635.000 4.512.000 4.359.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 99.000 18.000 46.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 8.894.000 11.187.000 10.735.000 3.804.000 4.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 467.000 715.000 0 535.000 1.621.000
Andre inntekter 478.000 379.000 46.000 0 0
Driftsinntekter 945.000 1.094.000 46.000 535.000 1.621.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 -202.000 -444.000
Avskrivning -50.000 -86.000 -86.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -523.000 -425.000 -343.000 -926.000
Driftskostnader -573.000 -609.000 -511.000 -545.000 -1.370.000
Driftsresultat 372.000 485.000 -466.000 -11.000 251.000
Finansinntekter 41.000 1.323.000 1.027.000 554.000 0
Finanskostnader -246.000 -1.259.000 -724.000 -929.000 -1.457.000
Finans -205.000 64.000 303.000 -375.000 -1.457.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 1.351.000 -163.000 -386.000 -2.148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 694.000 765.000 0 0 0
Fast eiendom 5.202.000 8.380.000 8.380.000 980.000 980.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 259.000 345.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.259.000 8.639.000 8.725.000 980.000 980.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.952.000 9.404.000 8.725.000 980.000 980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 0 0 0 135.000
Andre fordringer 208.000 217.000 42.000 27.000 4.000
Sum investeringer 2.525.000 1.421.000 1.939.000 2.750.000 2.796.000
Kasse, bank 188.000 146.000 31.000 47.000 146.000
Sum omløpsmidler 2.943.000 1.783.000 2.012.000 2.824.000 3.082.000
Sum eiendeler 8.895.000 11.187.000 10.737.000 3.804.000 4.062.000
Sum opptjent egenkapital -698.000 -792.000 -2.144.000 -1.980.000 -1.594.000
Sum egenkapital 529.000 434.000 -917.000 -754.000 -368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 36.000 36.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.219.000 10.654.000 11.635.000 4.512.000 4.359.000
Leverandørgjeld 117.000 32.000 10.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 67.000 8.000 46.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 99.000 18.000 46.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 8.894.000 11.187.000 10.735.000 3.804.000 4.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.796.000 1.684.000 1.994.000 2.778.000 3.013.000
Likviditetsgrad 1 2 1 111.8 61.4 44.7
Likviditetsgrad 2 2 1 111.8 61.4 44.7
Soliditet 5.9 3.9 -8.5 -19.8 -9.1
Resultatgrad 39.4 44.3 -2.1 15.5
Rentedekningsgrad 1.5 0.4 -0.6 0.6 0.2
Gjeldsgrad 15.8 24.8 -12.7 -6.0 -12.0
Total kapitalrentabilitet 4.6 16.2 5.2 14.3 6.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex