Above Arctic As
Juridisk navn:  Above Arctic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørvågveien 102 Sørvågveien 102 Fax:
8850 Herøy 8850 Herøy
Fylke: Kommune:
Nordland Herøy (Nordland)
Org.nr: 923171320
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 448.000
Resultat: 62.000
Egenkapital: 79.000
Regnskap for  Above Arctic As
Resultat 2019
Driftsinntekter 448.000
Driftskostnader -387.000
Driftsresultat 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 62.000
Skattekostnad -12.000
Årsresultat 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000
Sum omløpsmidler 105.000
Sum eiendeler 183.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 79.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 103.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 448.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 448.000
Varekostnad -20.000
Lønninger -280.000
Avskrivning -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -85.000
Driftskostnader -387.000
Driftsresultat 62.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 20.000
Sum varige driftsmidler 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000
Sum anleggsmidler 78.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 15.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 90.000
Sum omløpsmidler 105.000
Sum eiendeler 183.000
Sum opptjent egenkapital 49.000
Sum egenkapital 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000
Sum kortsiktig gjeld 103.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 43.2
Resultatgrad 13.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3
Total kapitalrentabilitet 33.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex