Above As
Juridisk navn:  Above As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjenndalsåsen 68 Kjenndalsåsen 68 Fax:
5225 Nesttun 5225 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921710704
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
96.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 26.000 0
Egenkapital: 51.000 26.000
Regnskap for  Above As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 84.000 0
Finanskostnader -58.000 0
Finans 26.000 0
Resultat før skatt 26.000 0
Skattekostnad -1.000 1.000
Årsresultat 25.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 893.000 894.000
Sum omløpsmidler 19.000 24.000
Sum eiendeler 912.000 918.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 1.000
Sum egenkapital 51.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 843.000 893.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 0
Sum gjeld og egenkapital 911.000 918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 84.000 0
Finanskostnader -58.000 0
Finans 26.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 25.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 893.000 893.000
Sum anleggsmidler 893.000 894.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 18.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 24.000
Sum omløpsmidler 19.000 24.000
Sum eiendeler 912.000 918.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 1.000
Sum egenkapital 51.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 843.000 893.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 0
Sum gjeld og egenkapital 911.000 918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0
Soliditet 5.6 2.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 16.9 34.3
Total kapitalrentabilitet 9.2 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex