Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Above Media As
Juridisk navn:  Above Media As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94805148
c/o Matias Braathen Grøndahls vei 10A c/o Matias Braathen Grøndahls vei 10A Fax: 22500071
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 923213279
Aksjekapital: 30.240 NOK
Etableringsdato: 8/2/1934 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55.4%
Resultat  
  
-250%
Egenkapital  
  
-13.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 216.000 139.000 113.000 61.000 216.000
Resultat: -3.000 2.000 -21.000 13.000 209.000
Egenkapital: 19.000 22.000 21.000 40.000 360.000
Regnskap for  Above Media As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 216.000 139.000 113.000 61.000 216.000
Driftskostnader -219.000 -137.000 -134.000 -48.000 -22.000
Driftsresultat -3.000 2.000 -21.000 12.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 0 0 0 0 15.000
Resultat før skatt -3.000 2.000 -21.000 13.000 209.000
Skattekostnad 0 -1.000 2.000 -3.000 -56.000
Årsresultat -3.000 1.000 -19.000 10.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 45.000 72.000 68.000 0
Sum omløpsmidler 95.000 44.000 59.000 68.000 664.000
Sum eiendeler 109.000 89.000 131.000 136.000 664.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -8.000 -9.000 10.000 0
Sum egenkapital 19.000 22.000 21.000 40.000 360.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 67.000 109.000 94.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 89.000 130.000 136.000 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 139.000 113.000 61.000 216.000
Andre inntekter 27.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 216.000 139.000 113.000 61.000 216.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -82.000 0 0 -3.000 -8.000
Avskrivning -16.000 -27.000 -28.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -110.000 -106.000 -30.000 -14.000
Driftskostnader -219.000 -137.000 -134.000 -48.000 -22.000
Driftsresultat -3.000 2.000 -21.000 12.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 3.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 0 0 0 0 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -154.000
Årsresultat -3.000 1.000 -19.000 10.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 45.000 72.000 68.000 0
Sum varige driftsmidler 14.000 45.000 72.000 68.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 45.000 72.000 68.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 5.000 14.000 0 0
Andre fordringer 3.000 9.000 0 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 31.000 45.000 62.000 660.000
Sum omløpsmidler 95.000 44.000 59.000 68.000 664.000
Sum eiendeler 109.000 89.000 131.000 136.000 664.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -8.000 -9.000 10.000 0
Sum egenkapital 19.000 22.000 21.000 40.000 360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 1.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 5.000 7.000 0 21.000
Utbytte 0 0 0 0 -154.000
Annen kortsiktig gjeld 70.000 61.000 102.000 93.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 67.000 109.000 94.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 89.000 130.000 136.000 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 -23.000 -50.000 -26.000 361.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.5 0.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.5 0.7 2.2
Soliditet 17.6 24.7 16.2 29.4 54.3
Resultatgrad -1.4 1.4 -18.6 19.7 89.8
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 4.7 3 5.2 2.4 0.8
Total kapitalrentabilitet -2.8 2.2 -16.2 1 31.5
Signatur
29.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
29.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRNRUD LISE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex