Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Above Media As
Juridisk navn:  Above Media As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94805148
C/O Matias Braathen Grøndahls Vei 10A C/O Matias Braathen Grøndahls Vei 10A Fax: 22500071
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 923213279
Aksjekapital: 30.240 NOK
Etableringsdato: 8/2/1934 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
85.25%
Resultat  
  
-261.54%
Egenkapital  
  
-47.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 113.000 61.000 216.000 628.000 551.000
Resultat: -21.000 13.000 209.000 563.000 353.000
Egenkapital: 21.000 40.000 360.000 362.000 361.000
Regnskap for  Above Media As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 113.000 61.000 216.000 628.000 551.000
Driftskostnader -134.000 -48.000 -22.000 -89.000 -212.000
Driftsresultat -21.000 12.000 194.000 538.000 338.000
Finansinntekter 0 3.000 15.000 25.000 16.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 -1.000
Finans 0 0 15.000 25.000 15.000
Resultat før skatt -21.000 13.000 209.000 563.000 353.000
Skattekostnad 2.000 -3.000 -56.000 -152.000 -98.000
Årsresultat -19.000 10.000 152.000 411.000 255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 68.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 59.000 68.000 664.000 1.036.000 805.000
Sum eiendeler 131.000 136.000 664.000 1.036.000 805.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 10.000 0 2.000 1.000
Sum egenkapital 21.000 40.000 360.000 362.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 94.000 303.000 674.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 136.000 663.000 1.036.000 805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.000 61.000 216.000 628.000 551.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 113.000 61.000 216.000 628.000 551.000
Varekostnad 0 0 0 -5.000 0
Lønninger 0 -3.000 -8.000 -72.000 -191.000
Avskrivning -28.000 -15.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -30.000 -14.000 -12.000 -21.000
Driftskostnader -134.000 -48.000 -22.000 -89.000 -212.000
Driftsresultat -21.000 12.000 194.000 538.000 338.000
Finansinntekter 0 3.000 15.000 25.000 16.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 -1.000
Finans 0 0 15.000 25.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -154.000 -410.000 -254.000
Årsresultat -19.000 10.000 152.000 411.000 255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 68.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 72.000 68.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 68.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 0 0 0 4.000
Andre fordringer 0 7.000 4.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 62.000 660.000 1.036.000 798.000
Sum omløpsmidler 59.000 68.000 664.000 1.036.000 805.000
Sum eiendeler 131.000 136.000 664.000 1.036.000 805.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 10.000 0 2.000 1.000
Sum egenkapital 21.000 40.000 360.000 362.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 56.000 152.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 21.000 43.000 39.000
Utbytte 0 0 -154.000 -410.000 -254.000
Annen kortsiktig gjeld 102.000 93.000 72.000 69.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 94.000 303.000 674.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 136.000 663.000 1.036.000 805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 -26.000 361.000 362.000 361.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 2.2 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 2.2 1.6 1.9
Soliditet 16.2 29.4 54.3 34.9 44.8
Resultatgrad -18.6 19.7 89.8 85.7 61.3
Rentedekningsgrad 4 354.0
Gjeldsgrad 5.2 2.4 0.8 1.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -16.2 1 31.5 54.3 44.0
Signatur
29.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
29.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRNRUD LISE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex