Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aboveit As
Juridisk navn:  Aboveit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dronning Eufemias Gate 16 Dronning Eufemias Gate 16 Fax:
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922105243
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 12/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Vangdal Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 13.598.000
Resultat: 402.000
Egenkapital: 839.000
Regnskap for  Aboveit As
Resultat 2019
Driftsinntekter 13.598.000
Driftskostnader -13.080.000
Driftsresultat 519.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -117.000
Finans -116.000
Resultat før skatt 402.000
Skattekostnad -91.000
Årsresultat 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 354.000
Sum omløpsmidler 7.806.000
Sum eiendeler 8.160.000
Sum opptjent egenkapital 809.000
Sum egenkapital 839.000
Sum langsiktig gjeld 3.149.000
Sum kortsiktig gjeld 4.173.000
Sum gjeld og egenkapital 8.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.598.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 13.598.000
Varekostnad 0
Lønninger -11.432.000
Avskrivning -56.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.592.000
Driftskostnader -13.080.000
Driftsresultat 519.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -117.000
Finans -116.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 279.000
Sum varige driftsmidler 279.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000
Sum anleggsmidler 354.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 4.555.000
Andre fordringer 130.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.122.000
Sum omløpsmidler 7.806.000
Sum eiendeler 8.160.000
Sum opptjent egenkapital 809.000
Sum egenkapital 839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.149.000
Leverandørgjeld 27.000
Betalbar skatt 81.000
Skyldig offentlige avgifter 2.750.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.314.000
Sum kortsiktig gjeld 4.173.000
Sum gjeld og egenkapital 8.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.633.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 10.3
Resultatgrad 3.8
Rentedekningsgrad 4.4
Gjeldsgrad 8.7
Total kapitalrentabilitet 6.4
Signatur
09.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex