Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Abrahamtunet As
Juridisk navn:  Abrahamtunet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Abrahamtunet Abrahamtunet Fax:
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 917529418
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 394.000
Regnskap for  Abrahamtunet As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 684.000
Sum omløpsmidler 20.000
Sum eiendeler 704.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 394.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 310.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 684.000
Sum anleggsmidler 684.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 20.000
Sum omløpsmidler 20.000
Sum eiendeler 704.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000
Sum kortsiktig gjeld 310.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -290.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
08.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex