Abygg As
Juridisk navn:  Abygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69256700
Klosterg 7 Klosterg 7 Fax: 69256705
1532 Moss 1532 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 980705129
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: arkitektkontoret konrad halvorsen sivilarkitekter mnal npa as
Regnskapsfører: Moss Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
23.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 460.000 0 0 0 0
Resultat: 455.000 0 0 -31.000 -57.000
Egenkapital: -1.518.000 -1.973.000 -1.973.000 -1.973.000 -1.942.000
Regnskap for  Abygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 460.000 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 0 0 -31.000 -32.000
Driftsresultat 455.000 0 0 -31.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -25.000
Finans 0 0 0 0 -25.000
Resultat før skatt 455.000 0 0 -31.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 455.000 0 0 -31.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 47.000 0 0 -69.000 -69.000
Sum eiendeler 47.000 0 0 -69.000 -69.000
Sum opptjent egenkapital -3.318.000 -3.773.000 -3.773.000 -3.773.000 -3.742.000
Sum egenkapital -1.518.000 -1.973.000 -1.973.000 -1.973.000 -1.942.000
Sum langsiktig gjeld 1.275.000 1.803.000 1.803.000 1.803.000 1.803.000
Sum kortsiktig gjeld 290.000 170.000 170.000 101.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 0 0 -69.000 -69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 460.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 460.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 10.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 0 0 -31.000 -42.000
Driftskostnader -5.000 0 0 -31.000 -32.000
Driftsresultat 455.000 0 0 -31.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -25.000
Finans 0 0 0 0 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 455.000 0 0 -31.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 -69.000 -69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 47.000 0 0 -69.000 -69.000
Sum eiendeler 47.000 0 0 -69.000 -69.000
Sum opptjent egenkapital -3.318.000 -3.773.000 -3.773.000 -3.773.000 -3.742.000
Sum egenkapital -1.518.000 -1.973.000 -1.973.000 -1.973.000 -1.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.275.000 1.803.000 1.803.000 1.803.000 1.803.000
Leverandørgjeld 101.000 101.000 101.000 101.000 70.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 69.000 69.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 290.000 170.000 170.000 101.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 0 0 -69.000 -69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -243.000 -170.000 -170.000 -170.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 -0.7 -1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 -0.7 -0.9
Soliditet -3229.8 2859.4 2814.5
Resultatgrad 98.9
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 968.1 44.9 47.8
Signatur
04.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex