Access Innovation AS
Juridisk navn:  Access Innovation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55936000
c/o Bjørn Gunnar Isaksen Ravnestølen 146 c/o Bjørn Gunnar Isaksen Ravnestølen 146 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990992428
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.25%
Resultat  
  
-108.98%
Egenkapital  
  
-5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 984.000 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000
Resultat: -254.000 2.827.000 768.000 -168.000 -985.000
Egenkapital: 4.264.000 4.518.000 3.318.000 4.053.000 4.375.000
Regnskap for  Access Innovation AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 984.000 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000
Driftskostnader -1.304.000 -1.208.000 -900.000 -873.000 -1.618.000
Driftsresultat -319.000 2.767.000 654.000 -256.000 -1.048.000
Finansinntekter 82.000 60.000 365.000 106.000 396.000
Finanskostnader -16.000 0 -251.000 -19.000 -335.000
Finans 66.000 60.000 114.000 87.000 61.000
Resultat før skatt -254.000 2.827.000 768.000 -168.000 -985.000
Skattekostnad 0 -627.000 -3.000 8.000 0
Årsresultat -254.000 2.200.000 765.000 -160.000 -985.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 339.000 339.000 339.000 339.000 2.739.000
Sum omløpsmidler 4.366.000 5.493.000 3.421.000 4.011.000 5.078.000
Sum eiendeler 4.705.000 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000
Sum opptjent egenkapital 4.164.000 4.418.000 3.218.000 3.953.000 4.275.000
Sum egenkapital 4.264.000 4.518.000 3.318.000 4.053.000 4.375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 632.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 1.314.000 442.000 297.000 2.810.000
Sum gjeld og egenkapital 4.705.000 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 984.000 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 984.000 3.975.000 1.555.000 616.000 572.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.150.000 -1.094.000 -782.000 -702.000 -674.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -686.000
Andre driftskostnader -154.000 -114.000 -118.000 -171.000 -258.000
Driftskostnader -1.304.000 -1.208.000 -900.000 -873.000 -1.618.000
Driftsresultat -319.000 2.767.000 654.000 -256.000 -1.048.000
Finansinntekter 82.000 60.000 365.000 106.000 396.000
Finanskostnader -16.000 0 -251.000 -19.000 -335.000
Finans 66.000 60.000 114.000 87.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.500.000 -162.000 -2.500.000
Årsresultat -254.000 2.200.000 765.000 -160.000 -985.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 300.000 300.000 300.000 2.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 2.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Sum anleggsmidler 339.000 339.000 339.000 339.000 2.739.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 805.000 531.000 0
Andre fordringer 11.000 105.000 20.000 10.000 54.000
Sum investeringer 217.000 217.000 217.000 161.000 124.000
Kasse, bank 4.138.000 5.171.000 2.380.000 3.310.000 4.900.000
Sum omløpsmidler 4.366.000 5.493.000 3.421.000 4.011.000 5.078.000
Sum eiendeler 4.705.000 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000
Sum opptjent egenkapital 4.164.000 4.418.000 3.218.000 3.953.000 4.275.000
Sum egenkapital 4.264.000 4.518.000 3.318.000 4.053.000 4.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 9.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 632.000
Leverandørgjeld 18.000 83.000 28.000 63.000 17.000
Betalbar skatt 0 627.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 318.000 524.000 339.000 175.000 54.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.500.000 -162.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 105.000 80.000 63.000 58.000 2.739.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 1.314.000 442.000 297.000 2.810.000
Sum gjeld og egenkapital 4.705.000 5.832.000 3.760.000 4.350.000 7.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.925.000 4.179.000 2.979.000 3.714.000 2.268.000
Likviditetsgrad 1 9.9 4.2 7.7 13.5 1.8
Likviditetsgrad 2 9.9 4.2 7.7 13.5 1.9
Soliditet 90.6 77.5 88.2 93.2 56.0
Resultatgrad -32.4 69.6 42.1 -41.6 -183.2
Rentedekningsgrad -19.9 2.6 -13.5 -1.9
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 48.5 27.1 -3.4 -8.3
Signatur
02.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex