Troms
Juridisk navn:  Account-It AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77660200
Postboks 2034 Stakkevollvegen 33 Fax: 77660201
9265 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 945274476
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/21/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.15%
Resultat  
  
-136.57%
Egenkapital  
  
-16.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.184.000 12.191.000 13.634.000 11.934.000 11.386.000
Resultat: -610.000 1.668.000 1.138.000 621.000 865.000
Egenkapital: 2.444.000 2.910.000 6.945.000 6.061.000 5.587.000
Regnskap for  Troms
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.184.000 12.191.000 13.634.000 11.934.000 11.386.000
Driftskostnader -13.825.000 -10.665.000 -12.565.000 -11.416.000 -10.692.000
Driftsresultat -641.000 1.525.000 1.070.000 518.000 693.000
Finansinntekter 31.000 74.000 69.000 105.000 173.000
Finanskostnader 0 69.000 0 -3.000 -1.000
Finans 31.000 143.000 69.000 102.000 172.000
Resultat før skatt -610.000 1.668.000 1.138.000 621.000 865.000
Skattekostnad 143.000 -353.000 -254.000 -146.000 -223.000
Årsresultat -466.000 1.315.000 884.000 474.000 642.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 552.000 412.000 549.000 402.000 448.000
Sum omløpsmidler 4.737.000 6.037.000 9.830.000 8.409.000 8.067.000
Sum eiendeler 5.289.000 6.449.000 10.379.000 8.811.000 8.515.000
Sum opptjent egenkapital 1.844.000 2.310.000 6.345.000 5.461.000 4.987.000
Sum egenkapital 2.444.000 2.910.000 6.945.000 6.061.000 5.587.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 2.845.000 3.540.000 3.434.000 2.750.000 2.906.000
Sum gjeld og egenkapital 5.289.000 6.450.000 10.379.000 8.811.000 8.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.184.000 12.191.000 13.634.000 11.934.000 11.386.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.184.000 12.191.000 13.634.000 11.934.000 11.386.000
Varekostnad -256.000 -303.000 -482.000 -427.000 -370.000
Lønninger -10.555.000 -8.354.000 -8.944.000 -8.626.000 -8.205.000
Avskrivning -58.000 -78.000 -106.000 -108.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.956.000 -1.930.000 -3.033.000 -2.255.000 -2.011.000
Driftskostnader -13.825.000 -10.665.000 -12.565.000 -11.416.000 -10.692.000
Driftsresultat -641.000 1.525.000 1.070.000 518.000 693.000
Finansinntekter 31.000 74.000 69.000 105.000 173.000
Finanskostnader 0 69.000 0 -3.000 -1.000
Finans 31.000 143.000 69.000 102.000 172.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 0 0 -400.000
Årsresultat -466.000 1.315.000 884.000 474.000 642.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 394.000 196.000 245.000 24.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 110.000 188.000 262.000 332.000
Sum varige driftsmidler 52.000 110.000 188.000 262.000 332.000
Sum finansielle anleggsmidler 106.000 106.000 116.000 116.000 116.000
Sum anleggsmidler 552.000 412.000 549.000 402.000 448.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.164.000 1.643.000 2.946.000 2.854.000 2.674.000
Andre fordringer 236.000 210.000 311.000 141.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.336.000 4.184.000 6.573.000 5.414.000 5.251.000
Sum omløpsmidler 4.737.000 6.037.000 9.830.000 8.409.000 8.067.000
Sum eiendeler 5.289.000 6.449.000 10.379.000 8.811.000 8.515.000
Sum opptjent egenkapital 1.844.000 2.310.000 6.345.000 5.461.000 4.987.000
Sum egenkapital 2.444.000 2.910.000 6.945.000 6.061.000 5.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 22.000
Leverandørgjeld 397.000 296.000 253.000 231.000 122.000
Betalbar skatt 54.000 305.000 475.000 192.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 1.024.000 794.000 1.009.000 877.000 729.000
Utbytte 0 -350.000 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.370.000 2.145.000 1.697.000 1.450.000 1.865.000
Sum kortsiktig gjeld 2.845.000 3.540.000 3.434.000 2.750.000 2.906.000
Sum gjeld og egenkapital 5.289.000 6.450.000 10.379.000 8.811.000 8.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.892.000 2.497.000 6.396.000 5.659.000 5.161.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 2.9 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 2.9 3.1 2.8
Soliditet 46.2 45.1 66.9 68.8 65.6
Resultatgrad -4.9 12.5 7.8 4.3 6.1
Rentedekningsgrad -22.1 207.7 866.0
Gjeldsgrad 1.2 1.2 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -11.5 24.8 1 7.1 10.2
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex