Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aconcagua Limited
Juridisk navn:  Aconcagua Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 988091685
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/12/2005
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Auss Shared Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-40.69%
Egenkapital  
  
0.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.093.000 1.843.000 4.225.000 2.550.000 -95.000
Egenkapital: 216.739.000 214.652.000 260.249.000 200.192.000 230.648.000
Regnskap for  Aconcagua Limited
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -156.000 -14.000 -173.000 -95.000
Driftsresultat -5.000 -156.000 -14.000 -173.000 -95.000
Finansinntekter 2.638.000 2.152.000 4.309.000 2.775.000 0
Finanskostnader -1.539.000 -154.000 -69.000 -51.000 0
Finans 1.099.000 1.998.000 4.240.000 2.724.000 0
Resultat før skatt 1.093.000 1.843.000 4.225.000 2.550.000 -95.000
Skattekostnad -541.000 -516.000 -1.110.000 -497.000 0
Årsresultat 552.000 1.327.000 3.115.000 2.053.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000 231.673.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000 231.673.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 914.000 1.289.000 -15.000
Sum egenkapital 216.739.000 214.652.000 260.249.000 200.192.000 230.648.000
Sum langsiktig gjeld 7.402.000 4.432.000 1.093.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.973.000 1.883.000 3.982.000 2.750.000 1.025.000
Sum gjeld og egenkapital 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000 231.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -156.000 -14.000 -173.000 -95.000
Driftskostnader -5.000 -156.000 -14.000 -173.000 -95.000
Driftsresultat -5.000 -156.000 -14.000 -173.000 -95.000
Finansinntekter 2.638.000 2.152.000 4.309.000 2.775.000 0
Finanskostnader -1.539.000 -154.000 -69.000 -51.000 0
Finans 1.099.000 1.998.000 4.240.000 2.724.000 0
Konsernbidrag -1.392.000 -1.327.000 -2.822.000 -1.192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 552.000 1.327.000 3.115.000 2.053.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000
Sum anleggsmidler 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000 231.673.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000 231.673.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 914.000 1.289.000 -15.000
Sum egenkapital 216.739.000 214.652.000 260.249.000 200.192.000 230.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 985.000
Sum langsiktig gjeld 7.402.000 4.432.000 1.093.000 0 0
Leverandørgjeld 39.000 37.000 62.000 34.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.059.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.933.000 1.846.000 3.920.000 1.656.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.973.000 1.883.000 3.982.000 2.750.000 1.025.000
Sum gjeld og egenkapital 226.114.000 220.967.000 265.323.000 202.942.000 231.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.973.000 -1.883.000 -3.982.000 -2.750.000 -1.025.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 95.9 97.1 98.1 98.6 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1.7 13.0 62.2 51.0
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.2 0.9 1.6 1.3 0.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex