Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Acrytec As
Juridisk navn:  Acrytec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjerpevegen 22 Skjerpevegen 22 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 918381287
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Økonomistyring As
Utvikling:
Omsetning  
  
496.52%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
208%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.712.000 287.000
Resultat: 276.000 92.000
Egenkapital: 308.000 100.000
Regnskap for  Acrytec As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.712.000 287.000
Driftskostnader -1.435.000 -195.000
Driftsresultat 277.000 92.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 276.000 92.000
Skattekostnad -68.000 -22.000
Årsresultat 208.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 0
Sum omløpsmidler 404.000 128.000
Sum eiendeler 451.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 70.000
Sum egenkapital 308.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.712.000 287.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.712.000 287.000
Varekostnad -957.000 -102.000
Lønninger -188.000 0
Avskrivning -3.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -93.000
Driftskostnader -1.435.000 -195.000
Driftsresultat 277.000 92.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 208.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 47.000 0
Sum varige driftsmidler 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 67.000
Andre fordringer 15.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 390.000 61.000
Sum omløpsmidler 404.000 128.000
Sum eiendeler 451.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 70.000
Sum egenkapital 308.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 7.000 6.000
Betalbar skatt 67.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 100.000
Likviditetsgrad 1 2.8 4.6
Likviditetsgrad 2 2.8 4.6
Soliditet 68.3 78.1
Resultatgrad 16.2 32.1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 61.4 71.9
Signatur
18.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex