Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Acstroms As
Juridisk navn:  Acstroms As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93087834
Nes Terrasse 39A Nes Terrasse 39A Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 893645462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 0 0 0 0
Resultat: 8.000 0 0 -6.000 0
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Acstroms As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 0 0 0 0
Driftskostnader -42.000 0 0 -5.000 0
Driftsresultat 8.000 0 0 -5.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 0 0 -6.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 0 0 -6.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 109.000 110.000 100.000 101.000 109.000
Sum eiendeler 109.000 110.000 100.000 101.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 10.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 110.000 100.000 101.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 0 0 0 0
Varekostnad -24.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 0 0 -5.000 0
Driftskostnader -42.000 0 0 -5.000 0
Driftsresultat 8.000 0 0 -5.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 0 0 -6.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 110.000 83.000 101.000 109.000
Sum omløpsmidler 109.000 110.000 100.000 101.000 109.000
Sum eiendeler 109.000 110.000 100.000 101.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 10.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 10.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 110.000 100.000 101.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 110.000 100.000 100.000 100.000
Likviditetsgrad 1 101.0 12.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 101.1 12.2
Soliditet 91.7 90.9 1 99.0 91.7
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.3 0 0 -5.0 0.0
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
TORBJØRN STRØMSVIK
Prokurister
26.08.2011
TORBJØRN STRØMSVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex