Adaugeo AS
Juridisk navn:  Adaugeo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55348660
v/Morten Kvalheim Bolignummer H0302, Seksjonsnr. 42 Steinsvikvegen 386 v/Morten Kvalheim Bolignummer H0302, Seksjonsnr. 42 Steinsvikvegen 386 Fax: 55348661
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 887180342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Hammersland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.4%
Egenkapital  
  
-1.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 14.000 168.000 70.000
Resultat: -121.000 5.051.000 1.502.000 3.174.000 5.056.000
Egenkapital: 10.280.000 10.401.000 5.350.000 3.848.000 673.000
Regnskap for  Adaugeo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 14.000 168.000 70.000
Driftskostnader -137.000 -282.000 -260.000 -155.000 -174.000
Driftsresultat -137.000 -282.000 -246.000 13.000 -104.000
Finansinntekter 104.000 6.489.000 2.143.000 3.405.000 5.221.000
Finanskostnader -88.000 -1.157.000 -394.000 -243.000 -62.000
Finans 16.000 5.332.000 1.749.000 3.162.000 5.159.000
Resultat før skatt -121.000 5.051.000 1.502.000 3.174.000 5.056.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 5.051.000 1.502.000 3.174.000 5.056.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.619.000 2.619.000 6.124.000 6.124.000 6.124.000
Sum omløpsmidler 16.539.000 17.051.000 8.947.000 7.769.000 4.572.000
Sum eiendeler 19.158.000 19.670.000 15.071.000 13.893.000 10.696.000
Sum opptjent egenkapital 10.180.000 10.301.000 5.250.000 3.748.000 573.000
Sum egenkapital 10.280.000 10.401.000 5.350.000 3.848.000 673.000
Sum langsiktig gjeld 8.808.000 9.197.000 9.487.000 9.700.000 9.900.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 74.000 235.000 345.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 19.158.000 19.672.000 15.072.000 13.893.000 10.695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 14.000 168.000 70.000
Driftsinntekter 0 0 14.000 168.000 70.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -282.000 -260.000 -155.000 -174.000
Driftskostnader -137.000 -282.000 -260.000 -155.000 -174.000
Driftsresultat -137.000 -282.000 -246.000 13.000 -104.000
Finansinntekter 104.000 6.489.000 2.143.000 3.405.000 5.221.000
Finanskostnader -88.000 -1.157.000 -394.000 -243.000 -62.000
Finans 16.000 5.332.000 1.749.000 3.162.000 5.159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -14.000.000
Årsresultat -121.000 5.051.000 1.502.000 3.174.000 5.056.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 3.504.000 3.504.000 3.504.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 3.504.000 3.504.000 3.504.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.619.000 2.619.000 2.619.000 2.619.000 2.619.000
Sum anleggsmidler 2.619.000 2.619.000 6.124.000 6.124.000 6.124.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 4.805.000 0 0 0
Sum investeringer 12.000 723.000 0 0 0
Kasse, bank 16.527.000 11.523.000 8.947.000 7.769.000 4.572.000
Sum omløpsmidler 16.539.000 17.051.000 8.947.000 7.769.000 4.572.000
Sum eiendeler 19.158.000 19.670.000 15.071.000 13.893.000 10.696.000
Sum opptjent egenkapital 10.180.000 10.301.000 5.250.000 3.748.000 573.000
Sum egenkapital 10.280.000 10.401.000 5.350.000 3.848.000 673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.808.000 9.197.000 9.487.000 9.700.000 9.900.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -14.000.000
Annen kortsiktig gjeld 70.000 74.000 235.000 345.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 74.000 235.000 345.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 19.158.000 19.672.000 15.072.000 13.893.000 10.695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.469.000 16.977.000 8.712.000 7.424.000 4.450.000
Likviditetsgrad 1 236.3 230.4 38.1 22.5 37.5
Likviditetsgrad 2 236.3 230.4 38.1 22.5 37.5
Soliditet 53.7 52.9 35.5 27.7 6.3
Resultatgrad -1757.1 7.7 -148.6
Rentedekningsgrad -1.6 -0.2 -0.6 0.1 82.5
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.8 2.6 14.9
Total kapitalrentabilitet -0.2 31.6 12.6 24.6 47.8
Signatur
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex