Adlers Bilsalg As
Juridisk navn:  Adlers Bilsalg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95434555
Yttervikvegen 2B Yttervikvegen 2B Fax:
7730 Beitstad 7730 Beitstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 898791262
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
220.47%
Resultat  
  
1200%
Egenkapital  
  
1010.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.259.000 1.329.000 1.786.000 880.000 1.263.000
Resultat: 1.144.000 -104.000 -192.000 -10.000 202.000
Egenkapital: 1.022.000 92.000 197.000 366.000 372.000
Regnskap for  Adlers Bilsalg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.259.000 1.329.000 1.786.000 880.000 1.263.000
Driftskostnader -3.115.000 -1.429.000 -1.973.000 -884.000 -1.058.000
Driftsresultat 1.145.000 -100.000 -187.000 -4.000 205.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 -7.000 -3.000
Finans -1.000 -4.000 -5.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt 1.144.000 -104.000 -192.000 -10.000 202.000
Skattekostnad -215.000 0 23.000 5.000 -54.000
Årsresultat 929.000 -104.000 -169.000 -6.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 121.000 224.000 322.000 399.000
Sum omløpsmidler 1.105.000 158.000 217.000 126.000 146.000
Sum eiendeler 1.496.000 279.000 441.000 448.000 545.000
Sum opptjent egenkapital 992.000 62.000 167.000 336.000 342.000
Sum egenkapital 1.022.000 92.000 197.000 366.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 0 0 23.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 187.000 245.000 59.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.497.000 279.000 442.000 448.000 546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.608.000 1.329.000 1.761.000 876.000 1.150.000
Andre inntekter 651.000 0 25.000 5.000 114.000
Driftsinntekter 4.259.000 1.329.000 1.786.000 880.000 1.263.000
Varekostnad -2.161.000 -661.000 -856.000 -195.000 -421.000
Lønninger -301.000 -3.000 -278.000 -10.000 -46.000
Avskrivning -39.000 -17.000 -23.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -614.000 -748.000 -816.000 -662.000 -574.000
Driftskostnader -3.115.000 -1.429.000 -1.973.000 -884.000 -1.058.000
Driftsresultat 1.145.000 -100.000 -187.000 -4.000 205.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -5.000 -7.000 -3.000
Finans -1.000 -4.000 -5.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 929.000 -104.000 -169.000 -6.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.000 36.000 45.000 54.000 63.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 365.000 25.000 34.000 36.000 19.000
Sum varige driftsmidler 391.000 61.000 78.000 90.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 60.000 146.000 232.000 318.000
Sum anleggsmidler 391.000 121.000 224.000 322.000 399.000
Varebeholdning 553.000 47.000 136.000 68.000 115.000
Kundefordringer 406.000 38.000 47.000 19.000 29.000
Andre fordringer 80.000 72.000 27.000 76.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 1.000 7.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.105.000 158.000 217.000 126.000 146.000
Sum eiendeler 1.496.000 279.000 441.000 448.000 545.000
Sum opptjent egenkapital 992.000 62.000 167.000 336.000 342.000
Sum egenkapital 1.022.000 92.000 197.000 366.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 131.000 0 0 23.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 35.000 91.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 0 0 23.000 30.000
Leverandørgjeld 192.000 122.000 88.000 51.000 77.000
Betalbar skatt 83.000 0 0 3.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 0 13.000 5.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 30.000 53.000 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 187.000 245.000 59.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.497.000 279.000 442.000 448.000 546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 761.000 -29.000 -28.000 67.000 2.000
Likviditetsgrad 1 3.2 0.8 0.9 2.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 0.6 0.3 1.0 0.3
Soliditet 68.3 3 44.6 81.7 68.1
Resultatgrad 26.9 -7.5 -10.5 -0.5 16.2
Rentedekningsgrad 1 -37.4 -0.4 68.3
Gjeldsgrad 0.5 2 1.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 76.5 -35.8 -42.3 -0.7 37.5
Signatur
04.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex