Adnave As
Juridisk navn:  Adnave As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sildevågen 19 Sildevågen 19 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 919567619
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Calculus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.28%
Resultat  
  
-26.67%
Egenkapital  
  
35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 76.000 109.000
Resultat: 22.000 30.000
Egenkapital: 81.000 60.000
Regnskap for  Adnave As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 76.000 109.000
Driftskostnader -55.000 -79.000
Driftsresultat 22.000 30.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 22.000 30.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 22.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 0
Sum omløpsmidler 88.000 95.000
Sum eiendeler 114.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 30.000
Sum egenkapital 81.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 109.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 76.000 109.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -56.000
Avskrivning -1.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -23.000
Driftskostnader -55.000 -79.000
Driftsresultat 22.000 30.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 22.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 26.000 0
Sum varige driftsmidler 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 60.000 38.000
Andre fordringer -8.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 36.000 57.000
Sum omløpsmidler 88.000 95.000
Sum eiendeler 114.000 95.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 30.000
Sum egenkapital 81.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 20.000 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 26.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 60.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7
Soliditet 71.1 63.2
Resultatgrad 28.9 27.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 19.3 31.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex