Adolfkanonens Venner
Juridisk navn:  Adolfkanonens Venner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77069343
V/ Martin Vahl Solstien 21 V/ Martin Vahl Solstien 21 Fax:
9407 Harstad 9407 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 994237810
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 104.000
Resultat: 53.000
Egenkapital: 92.000
Regnskap for  Adolfkanonens Venner
Resultat 2010
Driftsinntekter 104.000
Driftskostnader -52.000
Driftsresultat 53.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 53.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 93.000
Sum eiendeler 93.000
Sum opptjent egenkapital 92.000
Sum egenkapital 92.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000
Andre inntekter 100.000
Driftsinntekter 104.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -52.000
Driftskostnader -52.000
Driftsresultat 53.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 2.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 91.000
Sum omløpsmidler 93.000
Sum eiendeler 93.000
Sum opptjent egenkapital 92.000
Sum egenkapital 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 51.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 57.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex