Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advisir As
Juridisk navn:  Advisir As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hoslekroken 6 Hoslekroken 6 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911674572
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Resultat Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.09%
Resultat  
  
33.17%
Egenkapital  
  
17.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.163.000 1.702.000 2.313.000 2.670.000 4.291.000
Resultat: 1.369.000 1.028.000 2.230.000 2.467.000 2.195.000
Egenkapital: 7.119.000 6.079.000 5.308.000 3.680.000 1.881.000
Regnskap for  Advisir As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.163.000 1.702.000 2.313.000 2.670.000 4.291.000
Driftskostnader -831.000 -703.000 -137.000 -262.000 -2.124.000
Driftsresultat 1.333.000 1.000.000 2.175.000 2.408.000 2.168.000
Finansinntekter 36.000 30.000 55.000 63.000 29.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -4.000 -1.000
Finans 36.000 29.000 55.000 59.000 28.000
Resultat før skatt 1.369.000 1.028.000 2.230.000 2.467.000 2.195.000
Skattekostnad -328.000 -257.000 -602.000 -667.000 -615.000
Årsresultat 1.040.000 771.000 1.628.000 1.799.000 1.581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 40.000 0
Sum omløpsmidler 7.554.000 6.479.000 5.966.000 4.530.000 2.598.000
Sum eiendeler 7.597.000 6.522.000 6.009.000 4.570.000 2.598.000
Sum opptjent egenkapital 6.819.000 5.779.000 5.008.000 3.380.000 1.581.000
Sum egenkapital 7.119.000 6.079.000 5.308.000 3.680.000 1.881.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 478.000 444.000 702.000 890.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 7.597.000 6.523.000 6.010.000 4.570.000 2.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.163.000 2.117.000 1.898.000 2.670.000 4.291.000
Andre inntekter 0 -414.000 414.000 0 0
Driftsinntekter 2.163.000 1.702.000 2.313.000 2.670.000 4.291.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.930.000
Lønninger -685.000 -628.000 0 0 -8.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -75.000 -137.000 -262.000 -186.000
Driftskostnader -831.000 -703.000 -137.000 -262.000 -2.124.000
Driftsresultat 1.333.000 1.000.000 2.175.000 2.408.000 2.168.000
Finansinntekter 36.000 30.000 55.000 63.000 29.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -4.000 -1.000
Finans 36.000 29.000 55.000 59.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.040.000 771.000 1.628.000 1.799.000 1.581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 40.000 0
Sum anleggsmidler 43.000 43.000 43.000 40.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 414.000 860.000 1.719.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.554.000 6.479.000 5.552.000 3.670.000 879.000
Sum omløpsmidler 7.554.000 6.479.000 5.966.000 4.530.000 2.598.000
Sum eiendeler 7.597.000 6.522.000 6.009.000 4.570.000 2.598.000
Sum opptjent egenkapital 6.819.000 5.779.000 5.008.000 3.380.000 1.581.000
Sum egenkapital 7.119.000 6.079.000 5.308.000 3.680.000 1.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 4.000 8.000 9.000
Betalbar skatt 328.000 257.000 602.000 667.000 615.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 157.000 73.000 205.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 23.000 23.000 10.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 478.000 444.000 702.000 890.000 717.000
Sum gjeld og egenkapital 7.597.000 6.523.000 6.010.000 4.570.000 2.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.076.000 6.035.000 5.264.000 3.640.000 1.881.000
Likviditetsgrad 1 15.8 14.6 8.5 5.1 3.6
Likviditetsgrad 2 15.8 14.6 8.5 5.1 3.7
Soliditet 93.7 93.2 88.3 80.5 72.4
Resultatgrad 61.6 58.8 94.0 90.2 50.5
Rentedekningsgrad 1 617.8 2197.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 1 15.8 37.1 54.1 84.6
Signatur
13.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex