Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Asle Wennesland
Juridisk navn:  Advokat Asle Wennesland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37252590
Åsveien 29 Åsveien 29 Fax: 37252599
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Grimstad
Org.nr: 871456372
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Agder Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.39%
Resultat  
  
-86.85%
Egenkapital  
  
-58.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 162.000 920.000 1.009.000 1.188.000 1.247.000
Resultat: 83.000 631.000 554.000 885.000 881.000
Egenkapital: 244.000 588.000 393.000 567.000 654.000
Regnskap for  Advokat Asle Wennesland
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 162.000 920.000 1.009.000 1.188.000 1.247.000
Driftskostnader -78.000 -288.000 -452.000 -302.000 -388.000
Driftsresultat 84.000 632.000 557.000 885.000 859.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 22.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 0 21.000
Resultat før skatt 83.000 631.000 554.000 885.000 881.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 631.000 554.000 885.000 881.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 95.000 119.000 149.000 186.000
Sum omløpsmidler 221.000 558.000 364.000 438.000 516.000
Sum eiendeler 316.000 653.000 483.000 587.000 702.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 588.000 393.000 567.000 654.000
Sum egenkapital 244.000 588.000 393.000 567.000 654.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.000 65.000 90.000 20.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 653.000 483.000 587.000 703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.000 825.000 1.009.000 1.188.000 1.247.000
Andre inntekter 0 95.000 0 0 0
Driftsinntekter 162.000 920.000 1.009.000 1.188.000 1.247.000
Varekostnad 0 -2.000 -11.000 0 0
Lønninger 0 0 -2.000 -6.000 -2.000
Avskrivning 0 -24.000 -30.000 -37.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -262.000 -409.000 -259.000 -339.000
Driftskostnader -78.000 -288.000 -452.000 -302.000 -388.000
Driftsresultat 84.000 632.000 557.000 885.000 859.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 22.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -2.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 0 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 631.000 554.000 885.000 881.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 95.000 119.000 149.000 186.000
Sum varige driftsmidler 95.000 95.000 119.000 149.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 95.000 119.000 149.000 186.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 144.000 326.000 174.000 210.000 412.000
Andre fordringer 0 0 26.000 14.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 232.000 164.000 214.000 92.000
Sum omløpsmidler 221.000 558.000 364.000 438.000 516.000
Sum eiendeler 316.000 653.000 483.000 587.000 702.000
Sum opptjent egenkapital 244.000 588.000 393.000 567.000 654.000
Sum egenkapital 244.000 588.000 393.000 567.000 654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 30.000 49.000 20.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 32.000 41.000 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 65.000 90.000 20.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 653.000 483.000 587.000 703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 493.000 274.000 418.000 467.000
Likviditetsgrad 1 3.1 8.6 4 21.9 10.5
Likviditetsgrad 2 3.1 8.6 4 22.0 10.6
Soliditet 77.2 9 81.4 96.6 93.0
Resultatgrad 51.9 68.7 55.2 74.5 68.9
Rentedekningsgrad 4 3 111.4 443.5 881.0
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 26.6 96.8 115.7 151.1 125.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex