Advokat Dag Drevvatne
Juridisk navn:  Advokat Dag Drevvatne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67155860
Åsfaret 8 Åsfaret 8 Fax: 67155861
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 982288045
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/30/2000
Foretakstype: ENK
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.09%
Resultat  
  
238.71%
Egenkapital  
  
-30.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 533.000 550.000 1.301.000 1.209.000 1.159.000
Resultat: 172.000 -124.000 842.000 673.000 667.000
Egenkapital: 38.000 55.000 480.000 408.000 558.000
Regnskap for  Advokat Dag Drevvatne
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 533.000 550.000 1.301.000 1.209.000 1.159.000
Driftskostnader -360.000 -674.000 -465.000 -536.000 -492.000
Driftsresultat 173.000 -124.000 836.000 673.000 667.000
Finansinntekter 0 0 6.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 6.000 0 0
Resultat før skatt 172.000 -124.000 842.000 673.000 667.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 -124.000 842.000 673.000 667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 220.000 204.000 607.000 556.000 589.000
Sum eiendeler 220.000 204.000 607.000 556.000 589.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 55.000 480.000 408.000 558.000
Sum egenkapital 38.000 55.000 480.000 408.000 558.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 150.000 128.000 148.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 205.000 608.000 556.000 589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 561.000 636.000 1.199.000 1.209.000 1.159.000
Andre inntekter -28.000 -86.000 102.000 0 0
Driftsinntekter 533.000 550.000 1.301.000 1.209.000 1.159.000
Varekostnad 0 0 -6.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -674.000 -459.000 -536.000 -492.000
Driftskostnader -360.000 -674.000 -465.000 -536.000 -492.000
Driftsresultat 173.000 -124.000 836.000 673.000 667.000
Finansinntekter 0 0 6.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 -124.000 842.000 673.000 667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 152.000 447.000 555.000 569.000
Andre fordringer 19.000 52.000 160.000 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 220.000 204.000 607.000 556.000 589.000
Sum eiendeler 220.000 204.000 607.000 556.000 589.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 55.000 480.000 408.000 558.000
Sum egenkapital 38.000 55.000 480.000 408.000 558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 84.000 150.000 60.000 5.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 0 68.000 142.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 150.000 128.000 148.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 205.000 608.000 556.000 589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 54.000 479.000 408.000 558.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 4.7 3.8 19.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 4.7 3.8 19.1
Soliditet 17.3 26.8 78.9 73.4 94.7
Resultatgrad 32.5 -22.5 64.3 55.7 57.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 4.8 2.7 0.3 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 78.6 -60.5 138.5 121.0 113.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex