Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Dag Drevvatne
Juridisk navn:  Advokat Dag Drevvatne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67155860
Åsfaret 8 Åsfaret 8 Fax: 67155861
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 982288045
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/30/2000
Foretakstype: ENK
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.4%
Resultat  
  
31.4%
Egenkapital  
  
1113.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 727.000 533.000 550.000 1.301.000 1.209.000
Resultat: 226.000 172.000 -124.000 842.000 673.000
Egenkapital: 461.000 38.000 55.000 480.000 408.000
Regnskap for  Advokat Dag Drevvatne
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 727.000 533.000 550.000 1.301.000 1.209.000
Driftskostnader -500.000 -360.000 -674.000 -465.000 -536.000
Driftsresultat 227.000 173.000 -124.000 836.000 673.000
Finansinntekter 1.000 0 0 6.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 6.000 0
Resultat før skatt 226.000 172.000 -124.000 842.000 673.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 172.000 -124.000 842.000 673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 588.000 220.000 204.000 607.000 556.000
Sum eiendeler 588.000 220.000 204.000 607.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 38.000 55.000 480.000 408.000
Sum egenkapital 461.000 38.000 55.000 480.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 182.000 150.000 128.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 588.000 220.000 205.000 608.000 556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 389.000 561.000 636.000 1.199.000 1.209.000
Andre inntekter 338.000 -28.000 -86.000 102.000 0
Driftsinntekter 727.000 533.000 550.000 1.301.000 1.209.000
Varekostnad 0 0 0 -6.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -500.000 -360.000 -674.000 -459.000 -536.000
Driftskostnader -500.000 -360.000 -674.000 -465.000 -536.000
Driftsresultat 227.000 173.000 -124.000 836.000 673.000
Finansinntekter 1.000 0 0 6.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 172.000 -124.000 842.000 673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 534.000 200.000 152.000 447.000 555.000
Andre fordringer 47.000 19.000 52.000 160.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 1.000 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 588.000 220.000 204.000 607.000 556.000
Sum eiendeler 588.000 220.000 204.000 607.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 38.000 55.000 480.000 408.000
Sum egenkapital 461.000 38.000 55.000 480.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 92.000 84.000 150.000 60.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 98.000 0 68.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 182.000 150.000 128.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 588.000 220.000 205.000 608.000 556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 461.000 38.000 54.000 479.000 408.000
Likviditetsgrad 1 4.6 1.2 1.4 4.7 3.8
Likviditetsgrad 2 4.6 1.2 1.4 4.7 3.8
Soliditet 78.4 17.3 26.8 78.9 73.4
Resultatgrad 31.2 32.5 -22.5 64.3 55.7
Rentedekningsgrad 2 1
Gjeldsgrad 0.3 4.8 2.7 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 38.8 78.6 -60.5 138.5 121.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex