Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Fin Arne Heyerdahl
Juridisk navn:  Advokat Fin Arne Heyerdahl
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22403640
Fjellstrandveien 29 Fjellstrandveien 29 Fax: 22403641
1458 Fjellstrand 1458 Fjellstrand
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 958891512
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Hbt Regnskapservice V/Helge B Trolls
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.03%
Resultat  
  
-66.55%
Egenkapital  
  
27.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 166.000 536.000 2.038.000 1.240.000 1.274.000
Resultat: 98.000 293.000 1.668.000 967.000 860.000
Egenkapital: 129.000 101.000 322.000 1.480.000 1.123.000
Regnskap for  Advokat Fin Arne Heyerdahl
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 166.000 536.000 2.038.000 1.240.000 1.274.000
Driftskostnader -68.000 -243.000 -363.000 -265.000 -412.000
Driftsresultat 98.000 292.000 1.675.000 975.000 862.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 -8.000 -3.000
Finans 0 0 -8.000 -8.000 -3.000
Resultat før skatt 98.000 293.000 1.668.000 967.000 860.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 293.000 1.668.000 967.000 860.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 149.000 107.000 746.000 1.561.000 1.384.000
Sum eiendeler 149.000 107.000 746.000 1.561.000 1.384.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 101.000 322.000 1.480.000 1.123.000
Sum egenkapital 129.000 101.000 322.000 1.480.000 1.123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 5.000 424.000 81.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 106.000 746.000 1.561.000 1.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 166.000 536.000 2.038.000 339.000 1.274.000
Andre inntekter 0 0 0 901.000 0
Driftsinntekter 166.000 536.000 2.038.000 1.240.000 1.274.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -243.000 -363.000 -265.000 -412.000
Driftskostnader -68.000 -243.000 -363.000 -265.000 -412.000
Driftsresultat 98.000 292.000 1.675.000 975.000 862.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000 -8.000 -3.000
Finans 0 0 -8.000 -8.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 293.000 1.668.000 967.000 860.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 126.000 18.000 296.000 1.455.000 1.375.000
Andre fordringer 1.000 3.000 44.000 101.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 85.000 406.000 5.000 3.000
Sum omløpsmidler 149.000 107.000 746.000 1.561.000 1.384.000
Sum eiendeler 149.000 107.000 746.000 1.561.000 1.384.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 101.000 322.000 1.480.000 1.123.000
Sum egenkapital 129.000 101.000 322.000 1.480.000 1.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 45.000 63.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 0 380.000 0 229.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 18.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 5.000 424.000 81.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 106.000 746.000 1.561.000 1.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 102.000 322.000 1.480.000 1.123.000
Likviditetsgrad 1 7.8 21.4 1.8 19.3 5.3
Likviditetsgrad 2 7.8 21.4 1.8 19.3 5.4
Soliditet 87.2 95.3 43.2 94.8 81.1
Resultatgrad 5 54.5 82.2 78.6 67.7
Rentedekningsgrad 209.4 121.9 287.3
Gjeldsgrad 0.1 0 1.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 66.2 275.5 224.5 62.5 62.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex