Advokat Finn Ove Smith AS
Juridisk navn:  Advokat Finn Ove Smith AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75520033
Postboks 836 5.Etg Sjøgata 21 Fax: 75520035
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 888997482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/3/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bodø Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Siffo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.1%
Resultat  
  
-30.49%
Egenkapital  
  
0.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.622.000 6.545.000 4.882.000 4.818.000 4.016.000
Resultat: 2.202.000 3.168.000 1.268.000 1.623.000 615.000
Egenkapital: 3.521.000 3.518.000 2.617.000 2.617.000 2.617.000
Regnskap for  Advokat Finn Ove Smith AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.622.000 6.545.000 4.882.000 4.818.000 4.016.000
Driftskostnader -3.421.000 -3.383.000 -3.617.000 -3.218.000 -3.450.000
Driftsresultat 2.201.000 3.162.000 1.265.000 1.600.000 567.000
Finansinntekter 2.000 6.000 4.000 25.000 64.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -15.000
Finans 1.000 6.000 3.000 24.000 49.000
Resultat før skatt 2.202.000 3.168.000 1.268.000 1.623.000 615.000
Skattekostnad -519.000 -767.000 -324.000 -448.000 -165.000
Årsresultat 1.683.000 2.400.000 944.000 1.175.000 450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 220.000 226.000 229.000 3.000
Sum omløpsmidler 6.198.000 6.239.000 5.067.000 4.978.000 3.479.000
Sum eiendeler 6.433.000 6.459.000 5.293.000 5.207.000 3.482.000
Sum opptjent egenkapital 3.419.000 3.416.000 2.515.000 2.515.000 2.515.000
Sum egenkapital 3.521.000 3.518.000 2.617.000 2.617.000 2.617.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.912.000 2.941.000 2.675.000 2.590.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 6.433.000 6.459.000 5.292.000 5.207.000 3.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.554.000 6.782.000 5.041.000 4.818.000 4.016.000
Andre inntekter 68.000 -236.000 -159.000 0 0
Driftsinntekter 5.622.000 6.545.000 4.882.000 4.818.000 4.016.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.313.000 -2.210.000 -2.455.000 -2.137.000 -2.366.000
Avskrivning -1.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.107.000 -1.167.000 -1.157.000 -1.076.000 -1.079.000
Driftskostnader -3.421.000 -3.383.000 -3.617.000 -3.218.000 -3.450.000
Driftsresultat 2.201.000 3.162.000 1.265.000 1.600.000 567.000
Finansinntekter 2.000 6.000 4.000 25.000 64.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -15.000
Finans 1.000 6.000 3.000 24.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.680.000 -1.500.000 -944.000 -1.175.000 0
Årsresultat 1.683.000 2.400.000 944.000 1.175.000 450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 5.000 11.000 14.000 3.000
Sum varige driftsmidler 20.000 5.000 11.000 14.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 215.000 215.000 215.000 215.000 0
Sum anleggsmidler 235.000 220.000 226.000 229.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.023.000 870.000 1.013.000 1.301.000 1.011.000
Andre fordringer 915.000 533.000 318.000 191.000 279.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.259.000 4.836.000 3.736.000 3.487.000 2.189.000
Sum omløpsmidler 6.198.000 6.239.000 5.067.000 4.978.000 3.479.000
Sum eiendeler 6.433.000 6.459.000 5.293.000 5.207.000 3.482.000
Sum opptjent egenkapital 3.419.000 3.416.000 2.515.000 2.515.000 2.515.000
Sum egenkapital 3.521.000 3.518.000 2.617.000 2.617.000 2.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 64.000 110.000 36.000 87.000
Betalbar skatt 519.000 767.000 324.000 448.000 165.000
Skyldig offentlige avgifter 289.000 346.000 295.000 301.000 336.000
Utbytte -1.680.000 -1.500.000 -944.000 -1.175.000 0
Annen kortsiktig gjeld 296.000 264.000 1.003.000 630.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 2.912.000 2.941.000 2.675.000 2.590.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 6.433.000 6.459.000 5.292.000 5.207.000 3.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.286.000 3.298.000 2.392.000 2.388.000 2.614.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 1.9 1.9 4.0
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 1.9 2.0 4.1
Soliditet 54.7 54.5 49.5 50.3 75.2
Resultatgrad 39.1 48.3 25.9 33.2 14.1
Rentedekningsgrad 2 1 1625.0 42.1
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1 1.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 34.2 4 2 31.2 18.1
Signatur
22.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex