Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Jessica Nazareno Ellingsen
Juridisk navn:  Advokat Jessica Nazareno Ellingsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92658510
Postboks 278 Storgata 11 Fax:
3201 Sandefjord 3201 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 919138149
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: ENK
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
334.75%
Resultat  
  
442.65%
Egenkapital  
  
2.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.639.000 377.000
Resultat: 1.145.000 211.000
Egenkapital: 139.000 136.000
Regnskap for  Advokat Jessica Nazareno Ellingsen
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.639.000 377.000
Driftskostnader -495.000 -166.000
Driftsresultat 1.145.000 211.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 1.145.000 211.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.145.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 0
Sum omløpsmidler 218.000 180.000
Sum eiendeler 238.000 180.000
Sum opptjent egenkapital 139.000 136.000
Sum egenkapital 139.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.655.000 295.000
Andre inntekter -16.000 82.000
Driftsinntekter 1.639.000 377.000
Varekostnad 0 -66.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -495.000 -100.000
Driftskostnader -495.000 -166.000
Driftsresultat 1.145.000 211.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.145.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 0
Sum anleggsmidler 20.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 193.000 125.000
Andre fordringer 18.000 14.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 41.000
Sum omløpsmidler 218.000 180.000
Sum eiendeler 238.000 180.000
Sum opptjent egenkapital 139.000 136.000
Sum egenkapital 139.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 -6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 26.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 136.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.1
Likviditetsgrad 2 2.2 4.1
Soliditet 58.4 75.6
Resultatgrad 69.9 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 481.1 117.2
Signatur
16.06.2017
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex