Advokat Kjetil Rege
Juridisk navn:  Advokat Kjetil Rege
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77870010
Postboks 316 Terningen Senter Torggata 5 Fax: 77840687
9305 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 982193753
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/1/2000 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Senja Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.43%
Resultat  
  
93.91%
Egenkapital  
  
99.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.888.000 3.719.000 2.879.000 3.352.000 3.444.000
Resultat: 1.433.000 739.000 707.000 775.000 1.075.000
Egenkapital: 952.000 478.000 391.000 322.000 800.000
Regnskap for  Advokat Kjetil Rege
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.888.000 3.719.000 2.879.000 3.352.000 3.444.000
Driftskostnader -3.458.000 -2.982.000 -2.174.000 -2.581.000 -2.371.000
Driftsresultat 1.430.000 737.000 705.000 772.000 1.073.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 1.000 4.000 3.000
Resultat før skatt 1.433.000 739.000 707.000 775.000 1.075.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.433.000 739.000 707.000 775.000 1.075.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 22.000 32.000
Sum omløpsmidler 2.161.000 1.026.000 817.000 890.000 1.444.000
Sum eiendeler 2.161.000 1.026.000 830.000 912.000 1.476.000
Sum opptjent egenkapital 952.000 478.000 391.000 322.000 800.000
Sum egenkapital 952.000 478.000 391.000 322.000 800.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 549.000 440.000 590.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 2.161.000 1.027.000 831.000 912.000 1.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.948.000 3.559.000 2.879.000 3.352.000 3.444.000
Andre inntekter -60.000 160.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.888.000 3.719.000 2.879.000 3.352.000 3.444.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.535.000 -2.153.000 -1.499.000 -1.845.000 -1.761.000
Avskrivning 0 -13.000 -9.000 -10.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -923.000 -816.000 -666.000 -726.000 -596.000
Driftskostnader -3.458.000 -2.982.000 -2.174.000 -2.581.000 -2.371.000
Driftsresultat 1.430.000 737.000 705.000 772.000 1.073.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 1.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.433.000 739.000 707.000 775.000 1.075.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 13.000 22.000 32.000
Sum varige driftsmidler 0 0 13.000 22.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 13.000 22.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 860.000 507.000 417.000 439.000 791.000
Andre fordringer 78.000 40.000 48.000 64.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.224.000 478.000 353.000 388.000 592.000
Sum omløpsmidler 2.161.000 1.026.000 817.000 890.000 1.444.000
Sum eiendeler 2.161.000 1.026.000 830.000 912.000 1.476.000
Sum opptjent egenkapital 952.000 478.000 391.000 322.000 800.000
Sum egenkapital 952.000 478.000 391.000 322.000 800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 54.000 40.000 113.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 440.000 262.000 253.000 230.000 327.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 726.000 232.000 147.000 247.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.209.000 549.000 440.000 590.000 676.000
Sum gjeld og egenkapital 2.161.000 1.027.000 831.000 912.000 1.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 952.000 477.000 377.000 300.000 768.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.9 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.9 1.6 2.2
Soliditet 44.1 46.5 47.1 35.3 54.2
Resultatgrad 29.3 19.8 24.5 23.0 31.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.1 1.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 66.3 71.9 8 85.1 72.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex