Advokat Olav Dybsjord
Juridisk navn:  Advokat Olav Dybsjord
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22403640
Hoslebakken 32 Hoslebakken 32 Fax: 22403641
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 977093511
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/15/1997
Foretakstype: ENK
Revisor: Moore Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.2%
Resultat  
  
-91.39%
Egenkapital  
  
-40.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 370.000 774.000 1.111.000 1.011.000 1.131.000
Resultat: 34.000 395.000 794.000 685.000 818.000
Egenkapital: 234.000 395.000 -45.000 376.000 143.000
Regnskap for  Advokat Olav Dybsjord
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 370.000 774.000 1.111.000 1.011.000 1.131.000
Driftskostnader -336.000 -379.000 -317.000 -330.000 -319.000
Driftsresultat 34.000 395.000 794.000 681.000 811.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 4.000 7.000
Resultat før skatt 34.000 395.000 794.000 685.000 818.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 395.000 794.000 685.000 818.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 255.000 506.000 165.000 558.000 286.000
Sum eiendeler 255.000 506.000 165.000 558.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 395.000 -45.000 376.000 143.000
Sum egenkapital 234.000 395.000 -45.000 376.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 111.000 210.000 182.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 255.000 506.000 165.000 558.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 370.000 774.000 1.111.000 1.011.000 1.131.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 370.000 774.000 1.111.000 1.011.000 1.131.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -379.000 -317.000 -330.000 -319.000
Driftskostnader -336.000 -379.000 -317.000 -330.000 -319.000
Driftsresultat 34.000 395.000 794.000 681.000 811.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 4.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 395.000 794.000 685.000 818.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 53.000 18.000 116.000 62.000
Andre fordringer 9.000 10.000 9.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 444.000 138.000 433.000 224.000
Sum omløpsmidler 255.000 506.000 165.000 558.000 286.000
Sum eiendeler 255.000 506.000 165.000 558.000 286.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 395.000 -45.000 376.000 143.000
Sum egenkapital 234.000 395.000 -45.000 376.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 10.000 3.000 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 102.000 208.000 182.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 111.000 210.000 182.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 255.000 506.000 165.000 558.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 395.000 -45.000 376.000 143.000
Likviditetsgrad 1 12.1 4.6 0.8 3.1 2.0
Likviditetsgrad 2 12.1 4.6 0.8 3.1 2.1
Soliditet 91.8 78.1 -27.3 67.4 50.0
Resultatgrad 9.2 5 71.5 67.4 71.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 -4.7 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 13.3 78.1 481.2 122.8 286.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex