Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Advokat Vibeke Meland
Juridisk navn:  Advokat Vibeke Meland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73990900
Kjøpmannsgata 52 Kjøpmannsgata 52 Fax: 73990901
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989750291
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/10/2006
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø AS
Regnskapsfører: Arnesen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
588.75%
Resultat  
  
2845.16%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 1.102.000 160.000 1.473.000 1.215.000 1.530.000
Resultat: 851.000 -31.000 1.002.000 790.000 1.103.000
Egenkapital: 39.000 156.000 407.000 421.000 538.000
Regnskap for  Advokat Vibeke Meland
Resultat 2019 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1.102.000 160.000 1.473.000 1.215.000 1.530.000
Driftskostnader -251.000 -191.000 -471.000 -426.000 -436.000
Driftsresultat 851.000 -31.000 1.002.000 789.000 1.094.000
Finansinntekter 0 0 2.000 5.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 0 0 0 2.000 10.000
Resultat før skatt 851.000 -31.000 1.002.000 790.000 1.103.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 851.000 -31.000 1.002.000 790.000 1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 60.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 345.000 100.000 481.000 482.000 616.000
Sum eiendeler 345.000 160.000 481.000 482.000 616.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 156.000 407.000 421.000 538.000
Sum egenkapital 39.000 156.000 407.000 421.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 306.000 4.000 73.000 61.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 160.000 480.000 482.000 617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.102.000 160.000 1.473.000 1.215.000 1.530.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.102.000 160.000 1.473.000 1.215.000 1.530.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -33.000 -3.000 -22.000
Andre driftskostnader -251.000 -191.000 -438.000 -423.000 -414.000
Driftskostnader -251.000 -191.000 -471.000 -426.000 -436.000
Driftsresultat 851.000 -31.000 1.002.000 789.000 1.094.000
Finansinntekter 0 0 2.000 5.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -3.000 -1.000
Finans 0 0 0 2.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 851.000 -31.000 1.002.000 790.000 1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 60.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 60.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 177.000 0 360.000 318.000 388.000
Andre fordringer 35.000 0 3.000 11.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 100.000 117.000 153.000 214.000
Sum omløpsmidler 345.000 100.000 481.000 482.000 616.000
Sum eiendeler 345.000 160.000 481.000 482.000 616.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 156.000 407.000 421.000 538.000
Sum egenkapital 39.000 156.000 407.000 421.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 0 0 16.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 223.000 4.000 73.000 46.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 306.000 4.000 73.000 61.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 160.000 480.000 482.000 617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 96.000 408.000 421.000 537.000
Likviditetsgrad 1 1.1 25.0 6.6 7.9 7.8
Likviditetsgrad 2 1.1 25.1 6.6 8.0 7.8
Soliditet 11.3 97.5 84.8 87.3 87.2
Resultatgrad 77.2 -19.4 68.0 64.9 71.5
Rentedekningsgrad 502.0 264.7 1105.0
Gjeldsgrad 7.8 0.0 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 246.7 -19.4 209.2 164.7 179.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex