Advokatfirma Christen Large
Juridisk navn:  Advokatfirma Christen Large
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64000150
Ekornåsen 17 Ekornåsen 17 Fax: 64000150
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 990650276
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/21/2006
Foretakstype: ENK
Revisor: Tone Gulbrandsen
Utvikling:
Omsetning  
  
56.52%
Resultat  
  
88.89%
Egenkapital  
  
81.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 144.000 92.000 179.000 186.000 219.000
Resultat: 102.000 54.000 136.000 145.000 146.000
Egenkapital: 89.000 49.000 25.000 6.000 81.000
Regnskap for  Advokatfirma Christen Large
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 144.000 92.000 179.000 186.000 219.000
Driftskostnader -42.000 -38.000 -43.000 -41.000 -73.000
Driftsresultat 102.000 54.000 136.000 145.000 146.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 102.000 54.000 136.000 145.000 146.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 54.000 136.000 145.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 88.000 64.000 38.000 23.000 87.000
Sum eiendeler 88.000 64.000 38.000 23.000 87.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 89.000 49.000 25.000 6.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 15.000 14.000 17.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 64.000 39.000 23.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 92.000 179.000 186.000 219.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 144.000 92.000 179.000 186.000 219.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -38.000 -43.000 -41.000 -73.000
Driftskostnader -42.000 -38.000 -43.000 -41.000 -73.000
Driftsresultat 102.000 54.000 136.000 145.000 146.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 54.000 136.000 145.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 9.000 76.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 64.000 36.000 14.000 11.000
Sum omløpsmidler 88.000 64.000 38.000 23.000 87.000
Sum eiendeler 88.000 64.000 38.000 23.000 87.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 89.000 49.000 25.000 6.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 12.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 14.000 17.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 15.000 14.000 17.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 89.000 64.000 39.000 23.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 49.000 24.000 6.000 81.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2.7 1.4 14.5
Likviditetsgrad 2 0 4.3 2.7 1.4 14.6
Soliditet 1 76.6 64.1 26.1 93.1
Resultatgrad 70.8 58.7 7 78.0 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0.6 2.8 0.1
Total kapitalrentabilitet 114.6 84.4 348.7 630.4 167.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex