Advokatfirmaet Daa Hammer As
Juridisk navn:  Advokatfirmaet Daa Hammer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bregnedraget 12 Bregnedraget 12 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 920934765
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/2/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Niventus Consult As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 156.000
Resultat: 124.000
Egenkapital: 143.000
Regnskap for  Advokatfirmaet Daa Hammer As
Resultat 2018
Driftsinntekter 156.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat 124.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 124.000
Skattekostnad -31.000
Årsresultat 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000
Sum omløpsmidler 182.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital 93.000
Sum egenkapital 143.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 156.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 156.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -4.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000
Driftskostnader -32.000
Driftsresultat 124.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 13.000
Sum varige driftsmidler 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 13.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 28.000
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 148.000
Sum omløpsmidler 182.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital 93.000
Sum egenkapital 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 31.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000
Likviditetsgrad 1 3.5
Likviditetsgrad 2 3.5
Soliditet 73.3
Resultatgrad 79.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 63.6
Signatur
04.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex