Advokatfirmaet Fjeldheim As
Juridisk navn:  Advokatfirmaet Fjeldheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22429955
Postboks 21 Jegeråsen 17 Fax: 22209235
1316 Eiksmarka 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 979715722
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.57%
Resultat  
  
700%
Egenkapital  
  
6.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 531.000 503.000 800.000 826.000 576.000
Resultat: 40.000 5.000 215.000 260.000 -35.000
Egenkapital: 442.000 414.000 412.000 256.000 69.000
Regnskap for  Advokatfirmaet Fjeldheim As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 531.000 503.000 800.000 826.000 576.000
Driftskostnader -491.000 -498.000 -584.000 -563.000 -606.000
Driftsresultat 40.000 5.000 216.000 264.000 -30.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -4.000 -5.000
Finans 0 0 -1.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 40.000 5.000 215.000 260.000 -35.000
Skattekostnad -11.000 -3.000 -59.000 -74.000 51.000
Årsresultat 29.000 2.000 156.000 186.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 29.000 32.000 41.000 103.000
Sum omløpsmidler 498.000 526.000 642.000 662.000 450.000
Sum eiendeler 516.000 555.000 674.000 703.000 553.000
Sum opptjent egenkapital 342.000 314.000 312.000 156.000 -31.000
Sum egenkapital 442.000 414.000 412.000 256.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 141.000 262.000 447.000 483.000
Sum gjeld og egenkapital 516.000 555.000 674.000 703.000 552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 394.000 503.000 800.000 826.000 576.000
Andre inntekter 137.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 531.000 503.000 800.000 826.000 576.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -337.000 -315.000 -349.000 -275.000 -226.000
Avskrivning 0 0 0 -52.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -183.000 -235.000 -236.000 -256.000
Driftskostnader -491.000 -498.000 -584.000 -563.000 -606.000
Driftsresultat 40.000 5.000 216.000 264.000 -30.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -4.000 -5.000
Finans 0 0 -1.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 2.000 156.000 186.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 29.000 32.000 41.000 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 52.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 29.000 32.000 41.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 99.000 42.000 74.000 28.000
Andre fordringer 15.000 34.000 20.000 19.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 421.000 393.000 579.000 569.000 411.000
Sum omløpsmidler 498.000 526.000 642.000 662.000 450.000
Sum eiendeler 516.000 555.000 674.000 703.000 553.000
Sum opptjent egenkapital 342.000 314.000 312.000 156.000 -31.000
Sum egenkapital 442.000 414.000 412.000 256.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 51.000 63.000 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 83.000 38.000 95.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 58.000 174.000 288.000 404.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 141.000 262.000 447.000 483.000
Sum gjeld og egenkapital 516.000 555.000 674.000 703.000 552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 385.000 380.000 215.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 6.7 3.7 2.5 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 6.7 3.7 2.5 1.5 1.0
Soliditet 85.7 74.6 61.1 36.4 12.5
Resultatgrad 7.5 1 2 32.0 -5.2
Rentedekningsgrad 5 1 66.0 -6.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.6 1.7 7.0
Total kapitalrentabilitet 7.8 1.1 32.2 37.6 -5.4
Signatur
25.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex