Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aer AS
Juridisk navn:  Aer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45480558
Jærvegen 2 Jærvegen 2 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 985228248
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
2.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 128.000 80.000 135.000 91.000 46.000
Resultat: 4.000 -1.000 5.000 4.000 13.000
Egenkapital: 138.000 135.000 135.000 136.000 133.000
Regnskap for  Aer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 128.000 80.000 135.000 91.000 46.000
Driftskostnader -123.000 -81.000 -130.000 -86.000 -34.000
Driftsresultat 4.000 -1.000 5.000 4.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 4.000 -1.000 5.000 4.000 13.000
Skattekostnad -1.000 0 -6.000 -1.000 -3.000
Årsresultat 3.000 -1.000 -1.000 3.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 86.000 99.000 110.000 122.000
Sum omløpsmidler 88.000 69.000 128.000 121.000 54.000
Sum eiendeler 206.000 155.000 227.000 231.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 1.000 2.000 36.000 33.000
Sum egenkapital 138.000 135.000 135.000 136.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 21.000 91.000 95.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 206.000 155.000 226.000 231.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.000 80.000 135.000 91.000 46.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 128.000 80.000 135.000 91.000 46.000
Varekostnad -97.000 -38.000 -70.000 -65.000 -9.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -14.000 -13.000 -11.000 -12.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -30.000 -49.000 -9.000 -11.000
Driftskostnader -123.000 -81.000 -130.000 -86.000 -34.000
Driftsresultat 4.000 -1.000 5.000 4.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -1.000 -1.000 3.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 74.000 86.000 99.000 0 0
Driftsløsøre 44.000 0 0 110.000 122.000
Sum varige driftsmidler 118.000 86.000 99.000 110.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 86.000 99.000 110.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 53.000 104.000 92.000 46.000
Andre fordringer 6.000 6.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 11.000 18.000 29.000 7.000
Sum omløpsmidler 88.000 69.000 128.000 121.000 54.000
Sum eiendeler 206.000 155.000 227.000 231.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 1.000 2.000 36.000 33.000
Sum egenkapital 138.000 135.000 135.000 136.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 0 8.000 0 0
Betalbar skatt 4.000 3.000 5.000 1.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 12.000 7.000 2.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 6.000 72.000 92.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 21.000 91.000 95.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 206.000 155.000 226.000 231.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 48.000 37.000 26.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.3 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 3.3 1.4 1.3 1.3
Soliditet 6 86.5 59.7 58.9 75.6
Resultatgrad 3.1 -1.3 3.7 4.4 28.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.7 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.9 -0.6 2.2 1.7 7.4
Signatur
20.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex