Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Afjellhaug As
Juridisk navn:  Afjellhaug As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 52 Postledvegen 2 Fax:
5325 Follese 5303 Follese
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 918737693
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
2.13%
Egenkapital  
  
37.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 49.000 49.000 49.000
Resultat: 48.000 47.000 47.000
Egenkapital: 135.000 98.000 62.000
Regnskap for  Afjellhaug As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 49.000 49.000 49.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat 47.000 47.000 47.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0
Resultat før skatt 48.000 47.000 47.000
Skattekostnad -10.000 -11.000 -10.000
Årsresultat 37.000 37.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 146.000 111.000 73.000
Sum eiendeler 146.000 111.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 74.000 37.000
Sum egenkapital 135.000 98.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 13.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 111.000 73.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 49.000 49.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 49.000 49.000 49.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000
Driftsresultat 47.000 47.000 47.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 37.000 37.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 146.000 111.000 73.000
Sum omløpsmidler 146.000 111.000 73.000
Sum eiendeler 146.000 111.000 73.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 74.000 37.000
Sum egenkapital 135.000 98.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 11.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 13.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 111.000 73.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 98.000 61.000
Likviditetsgrad 1 14.6 8.5 6.1
Likviditetsgrad 2 14.6 8.5 6.1
Soliditet 93.1 88.3 83.8
Resultatgrad 95.9 95.9 95.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 33.1 42.3 63.5
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex