Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aga Solar
Juridisk navn:  Aga Solar
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41121333
Schweigårds Vei 30A Schweigårds Vei 30A Fax:
5063 Bergen 5063 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997251067
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 7/13/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
285%
Egenkapital  
  
24.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 553.000 0 0 0 0
Resultat: 37.000 -20.000 -6.000 -22.000 -36.000
Egenkapital: 186.000 149.000 170.000 179.000 209.000
Regnskap for  Aga Solar
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 553.000 0 0 0 0
Driftskostnader -515.000 -20.000 0 -10.000 -35.000
Driftsresultat 37.000 -20.000 0 -10.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 -12.000 -1.000
Finans 0 0 -5.000 -12.000 -1.000
Resultat før skatt 37.000 -20.000 -6.000 -22.000 -36.000
Skattekostnad 0 -1.000 -4.000 -7.000 10.000
Årsresultat 37.000 -21.000 -9.000 -30.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 124.000 164.000 168.000 187.000
Sum omløpsmidler 849.000 660.000 660.000 710.000 727.000
Sum eiendeler 854.000 784.000 824.000 878.000 914.000
Sum opptjent egenkapital -389.000 -426.000 -405.000 -396.000 -366.000
Sum egenkapital 186.000 149.000 170.000 179.000 209.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 667.000 634.000 655.000 699.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 783.000 825.000 878.000 914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 553.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 553.000 0 0 0 0
Varekostnad -71.000 0 0 0 0
Lønninger -323.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -20.000 0 -10.000 -35.000
Driftskostnader -515.000 -20.000 0 -10.000 -35.000
Driftsresultat 37.000 -20.000 0 -10.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 -12.000 -1.000
Finans 0 0 -5.000 -12.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -21.000 -9.000 -30.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 124.000 124.000 128.000 135.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 40.000 40.000 52.000
Sum anleggsmidler 5.000 124.000 164.000 168.000 187.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 0 52.000 52.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 181.000 0 1.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 849.000 660.000 660.000 710.000 727.000
Sum eiendeler 854.000 784.000 824.000 878.000 914.000
Sum opptjent egenkapital -389.000 -426.000 -405.000 -396.000 -366.000
Sum egenkapital 186.000 149.000 170.000 179.000 209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 78.000 98.000 98.000 92.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -6.000 22.000 6.000 8.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 0 0 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 509.000 514.000 551.000 596.000 613.000
Sum kortsiktig gjeld 667.000 634.000 655.000 699.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 783.000 825.000 878.000 914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 26.000 5.000 11.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1 1.1 1.1
Soliditet 21.8 1 20.6 20.4 22.9
Resultatgrad 6.7
Rentedekningsgrad 0 -0.8 -35.0
Gjeldsgrad 3.6 4.3 3.9 3.9 3.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 -2.6 0 -1.1 -3.8
Signatur
13.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex