Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agdenes Bygg & Montasje AS
Juridisk navn:  Agdenes Bygg & Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45479711
Fax:
7318 Agdenes 7318 Agdenes
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Agdenes
Org.nr: 989843575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Agdenes Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
34.1%
Resultat  
  
82.9%
Egenkapital  
  
7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.098.000 9.767.000 6.516.000 5.019.000 6.589.000
Resultat: 1.754.000 959.000 1.084.000 -74.000 967.000
Egenkapital: 4.271.000 3.956.000 3.786.000 3.764.000 3.838.000
Regnskap for  Agdenes Bygg & Montasje AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.098.000 9.767.000 6.516.000 5.019.000 6.589.000
Driftskostnader -11.355.000 -8.805.000 -5.835.000 -5.097.000 -5.643.000
Driftsresultat 1.743.000 963.000 681.000 -77.000 948.000
Finansinntekter 12.000 5.000 402.000 5.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 1.000 -2.000 -1.000
Finans 11.000 -4.000 403.000 3.000 19.000
Resultat før skatt 1.754.000 959.000 1.084.000 -74.000 967.000
Skattekostnad -439.000 -193.000 -162.000 0 -292.000
Årsresultat 1.315.000 766.000 922.000 -74.000 675.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.923.000 1.894.000 1.943.000 2.059.000 2.169.000
Sum omløpsmidler 5.066.000 4.316.000 3.803.000 2.590.000 3.624.000
Sum eiendeler 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.649.000 5.793.000
Sum opptjent egenkapital 4.163.000 3.848.000 3.678.000 3.656.000 3.730.000
Sum egenkapital 4.271.000 3.956.000 3.786.000 3.764.000 3.838.000
Sum langsiktig gjeld 0 107.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.719.000 2.148.000 1.961.000 885.000 1.955.000
Sum gjeld og egenkapital 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.648.000 5.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.077.000 9.656.000 6.425.000 4.931.000 6.504.000
Andre inntekter 21.000 111.000 91.000 88.000 86.000
Driftsinntekter 13.098.000 9.767.000 6.516.000 5.019.000 6.589.000
Varekostnad -6.586.000 -4.486.000 -1.977.000 -1.876.000 -1.984.000
Lønninger -3.691.000 -3.169.000 -2.931.000 -2.158.000 -2.511.000
Avskrivning -81.000 -50.000 -76.000 -89.000 -182.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -997.000 -1.043.000 -910.000 -974.000 -966.000
Driftskostnader -11.355.000 -8.805.000 -5.835.000 -5.097.000 -5.643.000
Driftsresultat 1.743.000 963.000 681.000 -77.000 948.000
Finansinntekter 12.000 5.000 402.000 5.000 20.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 1.000 -2.000 -1.000
Finans 11.000 -4.000 403.000 3.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -900.000 0 -500.000
Årsresultat 1.315.000 766.000 922.000 -74.000 675.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 397.000 420.000 443.000 467.000 491.000
Maskiner anlegg 52.000 73.000 99.000 135.000 172.000
Driftsløsøre 73.000 0 0 17.000 45.000
Sum varige driftsmidler 522.000 493.000 543.000 618.000 707.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.401.000 1.401.000 1.401.000 1.441.000 1.461.000
Sum anleggsmidler 1.923.000 1.894.000 1.943.000 2.059.000 2.169.000
Varebeholdning 858.000 915.000 972.000 913.000 1.020.000
Kundefordringer 611.000 1.296.000 1.810.000 565.000 1.291.000
Andre fordringer 28.000 25.000 3.000 190.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.570.000 2.081.000 1.018.000 921.000 1.244.000
Sum omløpsmidler 5.066.000 4.316.000 3.803.000 2.590.000 3.624.000
Sum eiendeler 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.649.000 5.793.000
Sum opptjent egenkapital 4.163.000 3.848.000 3.678.000 3.656.000 3.730.000
Sum egenkapital 4.271.000 3.956.000 3.786.000 3.764.000 3.838.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 107.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 107.000 0 0 0
Leverandørgjeld 175.000 446.000 204.000 84.000 289.000
Betalbar skatt 545.000 86.000 162.000 0 390.000
Skyldig offentlige avgifter 534.000 594.000 707.000 552.000 501.000
Utbytte -1.000.000 0 -900.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 464.000 421.000 388.000 249.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 2.719.000 2.148.000 1.961.000 885.000 1.955.000
Sum gjeld og egenkapital 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.648.000 5.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.347.000 2.168.000 1.842.000 1.705.000 1.669.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1.9 2.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.4 1.9 1.4
Soliditet 61.1 63.7 65.9 81.0 66.3
Resultatgrad 13.3 9.9 10.5 -1.5 14.4
Rentedekningsgrad 1 1 -36.0 968.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 25.1 15.6 18.8 -1.5 16.7
Signatur
02.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex