Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agdenes Bygg & Montasje AS
Juridisk navn:  Agdenes Bygg & Montasje AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45479711
Fax:
7318 Agdenes 7318 Agdenes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 989843575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Agdenes Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.49%
Resultat  
  
-94.98%
Egenkapital  
  
0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.628.000 13.098.000 9.767.000 6.516.000 5.019.000
Resultat: 88.000 1.754.000 959.000 1.084.000 -74.000
Egenkapital: 4.276.000 4.271.000 3.956.000 3.786.000 3.764.000
Regnskap for  Agdenes Bygg & Montasje AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.628.000 13.098.000 9.767.000 6.516.000 5.019.000
Driftskostnader -9.551.000 -11.355.000 -8.805.000 -5.835.000 -5.097.000
Driftsresultat 76.000 1.743.000 963.000 681.000 -77.000
Finansinntekter 15.000 12.000 5.000 402.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -9.000 1.000 -2.000
Finans 12.000 11.000 -4.000 403.000 3.000
Resultat før skatt 88.000 1.754.000 959.000 1.084.000 -74.000
Skattekostnad -83.000 -439.000 -193.000 -162.000 0
Årsresultat 5.000 1.315.000 766.000 922.000 -74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.844.000 1.923.000 1.894.000 1.943.000 2.059.000
Sum omløpsmidler 3.935.000 5.066.000 4.316.000 3.803.000 2.590.000
Sum eiendeler 5.779.000 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.649.000
Sum opptjent egenkapital 4.168.000 4.163.000 3.848.000 3.678.000 3.656.000
Sum egenkapital 4.276.000 4.271.000 3.956.000 3.786.000 3.764.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 107.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.503.000 2.719.000 2.148.000 1.961.000 885.000
Sum gjeld og egenkapital 5.778.000 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.527.000 13.077.000 9.656.000 6.425.000 4.931.000
Andre inntekter 100.000 21.000 111.000 91.000 88.000
Driftsinntekter 9.628.000 13.098.000 9.767.000 6.516.000 5.019.000
Varekostnad -4.818.000 -6.586.000 -4.486.000 -1.977.000 -1.876.000
Lønninger -3.363.000 -3.691.000 -3.169.000 -2.931.000 -2.158.000
Avskrivning -78.000 -81.000 -50.000 -76.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.292.000 -997.000 -1.043.000 -910.000 -974.000
Driftskostnader -9.551.000 -11.355.000 -8.805.000 -5.835.000 -5.097.000
Driftsresultat 76.000 1.743.000 963.000 681.000 -77.000
Finansinntekter 15.000 12.000 5.000 402.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -9.000 1.000 -2.000
Finans 12.000 11.000 -4.000 403.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 -900.000 0
Årsresultat 5.000 1.315.000 766.000 922.000 -74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 374.000 397.000 420.000 443.000 467.000
Maskiner anlegg 33.000 52.000 73.000 99.000 135.000
Driftsløsøre 37.000 73.000 0 0 17.000
Sum varige driftsmidler 444.000 522.000 493.000 543.000 618.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.401.000 1.401.000 1.401.000 1.401.000 1.441.000
Sum anleggsmidler 1.844.000 1.923.000 1.894.000 1.943.000 2.059.000
Varebeholdning 858.000 858.000 915.000 972.000 913.000
Kundefordringer 1.751.000 611.000 1.296.000 1.810.000 565.000
Andre fordringer 0 28.000 25.000 3.000 190.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.326.000 3.570.000 2.081.000 1.018.000 921.000
Sum omløpsmidler 3.935.000 5.066.000 4.316.000 3.803.000 2.590.000
Sum eiendeler 5.779.000 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.649.000
Sum opptjent egenkapital 4.168.000 4.163.000 3.848.000 3.678.000 3.656.000
Sum egenkapital 4.276.000 4.271.000 3.956.000 3.786.000 3.764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 107.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 107.000 0 0
Leverandørgjeld 476.000 175.000 446.000 204.000 84.000
Betalbar skatt 83.000 545.000 86.000 162.000 0
Skyldig offentlige avgifter 504.000 534.000 594.000 707.000 552.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 -900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 441.000 464.000 421.000 388.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.503.000 2.719.000 2.148.000 1.961.000 885.000
Sum gjeld og egenkapital 5.778.000 6.989.000 6.210.000 5.746.000 4.648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.432.000 2.347.000 2.168.000 1.842.000 1.705.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 2 1.9 2.9
Likviditetsgrad 2 2 1.5 1.6 1.4 1.9
Soliditet 7 61.1 63.7 65.9 81.0
Resultatgrad 0.8 13.3 9.9 10.5 -1.5
Rentedekningsgrad 25.3 1 1 -36.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.6 25.1 15.6 18.8 -1.5
Signatur
02.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex