Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agdenes Fyr AS
Juridisk navn:  Agdenes Fyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72830000
Postboks 300 Fax: 72830050
7541 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 986203672
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.33%
Resultat  
  
3.45%
Egenkapital  
  
-318.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 90.000 133.000 155.000 114.000 671.000
Resultat: -643.000 -666.000 -869.000 -477.000 -564.000
Egenkapital: -845.000 -202.000 464.000 1.332.000 1.809.000
Regnskap for  Agdenes Fyr AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 90.000 133.000 155.000 114.000 671.000
Driftskostnader -525.000 -610.000 -596.000 -553.000 -832.000
Driftsresultat -435.000 -477.000 -441.000 -439.000 -162.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 162.000 0
Finanskostnader -208.000 -189.000 -429.000 -200.000 -402.000
Finans -208.000 -188.000 -428.000 -38.000 -402.000
Resultat før skatt -643.000 -666.000 -869.000 -477.000 -564.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -643.000 -666.000 -869.000 -477.000 -564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.442.000 7.589.000 7.756.000 7.983.000 7.799.000
Sum omløpsmidler 738.000 1.285.000 1.704.000 2.439.000 2.107.000
Sum eiendeler 8.180.000 8.874.000 9.460.000 10.422.000 9.906.000
Sum opptjent egenkapital -8.845.000 -8.202.000 -7.536.000 -6.668.000 -6.191.000
Sum egenkapital -845.000 -202.000 464.000 1.332.000 1.809.000
Sum langsiktig gjeld 8.988.000 8.989.000 8.989.000 8.989.000 6.343.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 88.000 7.000 100.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 8.180.000 8.875.000 9.460.000 10.421.000 9.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 133.000 155.000 114.000 490.000
Andre inntekter 0 0 0 0 181.000
Driftsinntekter 90.000 133.000 155.000 114.000 671.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -147.000 -147.000 -147.000 -147.000 -247.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -378.000 -463.000 -449.000 -406.000 -585.000
Driftskostnader -525.000 -610.000 -596.000 -553.000 -832.000
Driftsresultat -435.000 -477.000 -441.000 -439.000 -162.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 162.000 0
Finanskostnader -208.000 -189.000 -429.000 -200.000 -402.000
Finans -208.000 -188.000 -428.000 -38.000 -402.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -643.000 -666.000 -869.000 -477.000 -564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.231.000 7.324.000 7.438.000 7.612.000 7.376.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 265.000 318.000 371.000 424.000
Sum varige driftsmidler 7.442.000 7.589.000 7.756.000 7.983.000 7.799.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.442.000 7.589.000 7.756.000 7.983.000 7.799.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 5.000 5.000 7.000 19.000
Andre fordringer 0 58.000 0 50.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 2.000.000 2.000.000
Kasse, bank 728.000 1.223.000 1.699.000 382.000 36.000
Sum omløpsmidler 738.000 1.285.000 1.704.000 2.439.000 2.107.000
Sum eiendeler 8.180.000 8.874.000 9.460.000 10.422.000 9.906.000
Sum opptjent egenkapital -8.845.000 -8.202.000 -7.536.000 -6.668.000 -6.191.000
Sum egenkapital -845.000 -202.000 464.000 1.332.000 1.809.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.658.000
Sum langsiktig gjeld 8.988.000 8.989.000 8.989.000 8.989.000 6.343.000
Leverandørgjeld 37.000 88.000 7.000 100.000 96.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 88.000 7.000 100.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 8.180.000 8.875.000 9.460.000 10.421.000 9.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 701.000 1.197.000 1.697.000 2.339.000 353.000
Likviditetsgrad 1 19.9 14.6 243.4 24.4 1.2
Likviditetsgrad 2 19.9 14.6 243.4 24.4 1.3
Soliditet -10.3 -2.3 4.9 12.8 18.3
Resultatgrad -483.3 -358.6 -284.5 -385.1 -24.1
Rentedekningsgrad -2.1 -2.5 -2.2 -0.4
Gjeldsgrad -10.7 -44.9 19.4 6.8 4.5
Total kapitalrentabilitet -5.3 -5.4 -4.7 -2.7 -1.6
Signatur
06.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex