Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Energi Kraftforvaltning As
Juridisk navn:  Agder Energi Kraftforvaltning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38607000
Postboks 603 Lundsiden Kjøita 18 Fax: 38607001
4606 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 998340403
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 3/28/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.39%
Resultat  
  
-51.1%
Egenkapital  
  
34.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 153.575.000 208.634.000 140.124.000 138.928.000 117.957.000
Resultat: 863.000 1.765.000 684.000 2.329.000 2.217.000
Egenkapital: 16.419.000 12.219.000 23.253.000 36.429.000 33.273.000
Regnskap for  Agder Energi Kraftforvaltning As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 153.575.000 208.634.000 140.124.000 138.928.000 117.957.000
Driftskostnader -153.244.000 -207.103.000 -139.745.000 -137.115.000 -116.479.000
Driftsresultat 330.000 1.531.000 380.000 1.814.000 1.478.000
Finansinntekter 778.000 435.000 526.000 577.000 868.000
Finanskostnader -247.000 -201.000 -222.000 -61.000 -129.000
Finans 531.000 234.000 304.000 516.000 739.000
Resultat før skatt 863.000 1.765.000 684.000 2.329.000 2.217.000
Skattekostnad 92.000 -559.000 296.000 -520.000 -358.000
Årsresultat 954.000 1.206.000 980.000 1.809.000 1.859.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.515.000 12.538.000 2.276.000 3.470.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 91.279.000 101.710.000 83.181.000 83.375.000 84.588.000
Sum eiendeler 110.794.000 114.248.000 85.457.000 86.845.000 85.717.000
Sum opptjent egenkapital 6.451.000 2.250.000 13.284.000 26.460.000 23.305.000
Sum egenkapital 16.419.000 12.219.000 23.253.000 36.429.000 33.273.000
Sum langsiktig gjeld 11.924.000 28.999.000 9.774.000 17.192.000 18.241.000
Sum kortsiktig gjeld 82.451.000 73.030.000 52.431.000 33.226.000 34.201.000
Sum gjeld og egenkapital 110.794.000 114.247.000 85.457.000 86.846.000 85.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 153.575.000 208.634.000 140.124.000 138.928.000 117.957.000
Driftsinntekter 153.575.000 208.634.000 140.124.000 138.928.000 117.957.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.736.000 -121.381.000 -85.091.000 -82.500.000 -71.092.000
Avskrivning -377.000 -714.000 -666.000 -449.000 -449.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.131.000 -85.008.000 -53.988.000 -54.166.000 -44.938.000
Driftskostnader -153.244.000 -207.103.000 -139.745.000 -137.115.000 -116.479.000
Driftsresultat 330.000 1.531.000 380.000 1.814.000 1.478.000
Finansinntekter 778.000 435.000 526.000 577.000 868.000
Finanskostnader -247.000 -201.000 -222.000 -61.000 -129.000
Finans 531.000 234.000 304.000 516.000 739.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -20.000.000 0 0
Årsresultat 954.000 1.206.000 980.000 1.809.000 1.859.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 523.000 5.106.000 410.000 461.000 699.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.430.000 7.432.000 884.000 622.000 430.000
Sum varige driftsmidler 15.430.000 7.432.000 884.000 622.000 430.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.563.000 0 982.000 2.387.000 0
Sum anleggsmidler 19.515.000 12.538.000 2.276.000 3.470.000 1.129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 459.000 4.882.000 114.000 44.000 614.000
Andre fordringer 3.019.000 2.162.000 1.572.000 2.363.000 1.967.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.904.000 40.934.000 66.524.000 53.430.000 60.112.000
Sum omløpsmidler 91.279.000 101.710.000 83.181.000 83.375.000 84.588.000
Sum eiendeler 110.794.000 114.248.000 85.457.000 86.845.000 85.717.000
Sum opptjent egenkapital 6.451.000 2.250.000 13.284.000 26.460.000 23.305.000
Sum egenkapital 16.419.000 12.219.000 23.253.000 36.429.000 33.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.924.000 28.999.000 9.774.000 17.192.000 18.241.000
Gjeld til kredittinstitutt 52.797.000 14.927.000 28.194.000 4.199.000 15.368.000
Sum langsiktig gjeld 11.924.000 28.999.000 9.774.000 17.192.000 18.241.000
Leverandørgjeld 2.726.000 7.538.000 1.706.000 1.496.000 1.209.000
Betalbar skatt 0 4.945.000 1.290.000 2.176.000 773.000
Skyldig offentlige avgifter 6.141.000 5.862.000 5.584.000 4.768.000 5.104.000
Utbytte 0 0 -20.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.788.000 39.759.000 15.656.000 20.586.000 11.747.000
Sum kortsiktig gjeld 82.451.000 73.030.000 52.431.000 33.226.000 34.201.000
Sum gjeld og egenkapital 110.794.000 114.247.000 85.457.000 86.846.000 85.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.828.000 28.680.000 30.750.000 50.149.000 50.387.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.6 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.6 2.5 2.5
Soliditet 14.8 10.7 27.2 41.9 38.8
Resultatgrad 0.2 0.7 0.3 1.3 1.3
Rentedekningsgrad 1.3 7.6 1.7 29.7 18.2
Gjeldsgrad 5.7 8.4 2.7 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 1 1.7 1.1 2.8 2.7
Signatur
17.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2020
PROKURA
TØNNESSEN JAN TORE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex