Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Agder Folkehøgskole
Juridisk navn:  Agder Folkehøgskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38168200
Høgskoleveien 49 Høgskoleveien 49 Fax: 38168201
4643 Søgne 4643 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 971552611
Aksjekapital: 6.694 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: ANNA
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Regnskapsservice V/Kai I Homestad
Utvikling:
Omsetning  
  
2.44%
Resultat  
  
124.65%
Egenkapital  
  
1.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.161.000 19.681.000 18.609.000 17.481.000 18.157.000
Resultat: 125.000 -507.000 -222.000 360.000 88.000
Egenkapital: 8.971.000 8.846.000 9.353.000 9.575.000 9.216.000
Regnskap for  Agder Folkehøgskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.161.000 19.681.000 18.609.000 17.481.000 18.157.000
Driftskostnader -19.813.000 -19.904.000 -18.615.000 -16.987.000 -17.900.000
Driftsresultat 348.000 -223.000 -7.000 495.000 257.000
Finansinntekter 11.000 18.000 21.000 35.000 53.000
Finanskostnader -234.000 -301.000 -237.000 -170.000 -222.000
Finans -223.000 -283.000 -216.000 -135.000 -169.000
Resultat før skatt 125.000 -507.000 -222.000 360.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 -507.000 -222.000 360.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.727.000 25.019.000 24.605.000 20.049.000 19.866.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.843.000 2.363.000 1.973.000 1.850.000
Sum eiendeler 26.072.000 26.862.000 26.968.000 22.022.000 21.716.000
Sum opptjent egenkapital 8.971.000 8.846.000 9.353.000 9.575.000 9.216.000
Sum egenkapital 8.971.000 8.846.000 9.353.000 9.575.000 9.216.000
Sum langsiktig gjeld 13.495.000 13.950.000 14.064.000 9.009.000 9.270.000
Sum kortsiktig gjeld 3.605.000 4.065.000 3.551.000 3.438.000 3.230.000
Sum gjeld og egenkapital 26.071.000 26.861.000 26.968.000 22.022.000 21.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.889.000 0 1.079.000 8.815.000
Andre inntekter 20.161.000 9.793.000 18.609.000 16.402.000 9.342.000
Driftsinntekter 20.161.000 19.681.000 18.609.000 17.481.000 18.157.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.685.000 -12.567.000 -11.665.000 -10.732.000 -10.419.000
Avskrivning -450.000 -450.000 -445.000 -420.000 -374.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.678.000 -6.887.000 -6.505.000 -5.835.000 -7.107.000
Driftskostnader -19.813.000 -19.904.000 -18.615.000 -16.987.000 -17.900.000
Driftsresultat 348.000 -223.000 -7.000 495.000 257.000
Finansinntekter 11.000 18.000 21.000 35.000 53.000
Finanskostnader -234.000 -301.000 -237.000 -170.000 -222.000
Finans -223.000 -283.000 -216.000 -135.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 -507.000 -222.000 360.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.454.000 24.707.000 24.253.000 19.714.000 19.496.000
Maskiner anlegg 272.000 312.000 352.000 335.000 370.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.727.000 25.019.000 24.605.000 20.049.000 19.866.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.727.000 25.019.000 24.605.000 20.049.000 19.866.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 22.000 4.000 4.000 10.000
Andre fordringer 587.000 540.000 851.000 607.000 437.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 749.000 1.281.000 1.509.000 1.362.000 1.404.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.843.000 2.363.000 1.973.000 1.850.000
Sum eiendeler 26.072.000 26.862.000 26.968.000 22.022.000 21.716.000
Sum opptjent egenkapital 8.971.000 8.846.000 9.353.000 9.575.000 9.216.000
Sum egenkapital 8.971.000 8.846.000 9.353.000 9.575.000 9.216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.495.000 13.950.000 14.064.000 9.009.000 9.270.000
Leverandørgjeld 115.000 431.000 476.000 281.000 355.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 932.000 836.000 903.000 769.000 725.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.558.000 2.799.000 2.172.000 2.387.000 2.150.000
Sum kortsiktig gjeld 3.605.000 4.065.000 3.551.000 3.438.000 3.230.000
Sum gjeld og egenkapital 26.071.000 26.861.000 26.968.000 22.022.000 21.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.260.000 -2.222.000 -1.188.000 -1.465.000 -1.380.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6
Soliditet 34.4 32.9 34.7 43.5 42.4
Resultatgrad 1.7 -1.1 2.8 1.4
Rentedekningsgrad 1.5 -0.7 3.1 1.4
Gjeldsgrad 1.9 2 1.9 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 -0.8 0.1 2.4 1.4
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex