Agder Taxi AS
Juridisk navn:  Agder Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38002000
Hånesveien 156 Hånesveien 156 Fax: 38032777
4635 Kristiansand S 4635 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 963958099
Aksjekapital: 993.600 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/17/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.97%
Resultat  
  
218.78%
Egenkapital  
  
36.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 78.574.000 77.058.000 75.781.000 133.009.000 135.372.000
Resultat: 291.000 -245.000 665.000 -1.210.000 460.000
Egenkapital: 3.503.000 2.575.000 2.780.000 2.285.000 3.205.000
Regnskap for  Agder Taxi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 78.574.000 77.058.000 75.781.000 133.009.000 135.372.000
Driftskostnader -78.090.000 -77.025.000 -74.996.000 -134.056.000 -134.780.000
Driftsresultat 484.000 33.000 785.000 -1.047.000 592.000
Finansinntekter 7.000 12.000 4.000 17.000 58.000
Finanskostnader -200.000 -290.000 -124.000 -181.000 -191.000
Finans -193.000 -278.000 -120.000 -164.000 -133.000
Resultat før skatt 291.000 -245.000 665.000 -1.210.000 460.000
Skattekostnad -71.000 40.000 -170.000 291.000 -121.000
Årsresultat 220.000 -205.000 495.000 -920.000 338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.104.000 7.585.000 6.543.000 3.137.000 5.124.000
Sum omløpsmidler 16.454.000 16.020.000 19.188.000 12.994.000 16.874.000
Sum eiendeler 23.558.000 23.605.000 25.731.000 16.131.000 21.998.000
Sum opptjent egenkapital 1.731.000 1.512.000 1.717.000 1.222.000 2.142.000
Sum egenkapital 3.503.000 2.575.000 2.780.000 2.285.000 3.205.000
Sum langsiktig gjeld 3.608.000 3.803.000 1.019.000 0 4.205.000
Sum kortsiktig gjeld 16.448.000 17.227.000 21.932.000 13.845.000 14.588.000
Sum gjeld og egenkapital 23.559.000 23.605.000 25.731.000 16.130.000 21.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.574.000 77.058.000 73.387.000 132.489.000 135.372.000
Andre inntekter 0 0 2.394.000 520.000 0
Driftsinntekter 78.574.000 77.058.000 75.781.000 133.009.000 135.372.000
Varekostnad -60.026.000 -59.397.000 -56.916.000 -117.143.000 -119.696.000
Lønninger -8.198.000 -7.677.000 -8.666.000 -10.372.000 -9.557.000
Avskrivning -409.000 -841.000 -1.137.000 -1.140.000 -1.839.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.457.000 -9.110.000 -8.277.000 -5.401.000 -3.688.000
Driftskostnader -78.090.000 -77.025.000 -74.996.000 -134.056.000 -134.780.000
Driftsresultat 484.000 33.000 785.000 -1.047.000 592.000
Finansinntekter 7.000 12.000 4.000 17.000 58.000
Finanskostnader -200.000 -290.000 -124.000 -181.000 -191.000
Finans -193.000 -278.000 -120.000 -164.000 -133.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 220.000 -205.000 495.000 -920.000 338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 125.000 85.000 1.436.000 0
Fast eiendom 6.553.000 6.596.000 5.479.000 1.012.000 1.034.000
Maskiner anlegg 497.000 864.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 978.000 689.000 4.090.000
Sum varige driftsmidler 7.050.000 7.460.000 6.458.000 1.701.000 5.124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.104.000 7.585.000 6.543.000 3.137.000 5.124.000
Varebeholdning 74.000 0 0 0 0
Kundefordringer 10.869.000 11.814.000 11.951.000 11.612.000 10.280.000
Andre fordringer 582.000 752.000 674.000 529.000 468.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.928.000 3.454.000 6.563.000 852.000 6.127.000
Sum omløpsmidler 16.454.000 16.020.000 19.188.000 12.994.000 16.874.000
Sum eiendeler 23.558.000 23.605.000 25.731.000 16.131.000 21.998.000
Sum opptjent egenkapital 1.731.000 1.512.000 1.717.000 1.222.000 2.142.000
Sum egenkapital 3.503.000 2.575.000 2.780.000 2.285.000 3.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.042.000 3.082.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.608.000 3.803.000 1.019.000 0 4.205.000
Leverandørgjeld 354.000 1.376.000 3.635.000 7.768.000 12.653.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 149.000
Skyldig offentlige avgifter 1.319.000 1.346.000 524.000 1.761.000 729.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.776.000 14.506.000 13.731.000 1.235.000 1.057.000
Sum kortsiktig gjeld 16.448.000 17.227.000 21.932.000 13.845.000 14.588.000
Sum gjeld og egenkapital 23.559.000 23.605.000 25.731.000 16.130.000 21.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 -1.207.000 -2.744.000 -851.000 2.286.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 0.9 1.2
Soliditet 14.9 10.9 10.8 14.2 14.6
Resultatgrad 0.6 0 1 -0.8 0.4
Rentedekningsgrad 2.4 0.1 6.3 -5.8 3.4
Gjeldsgrad 5.7 8.2 8.3 6.1 5.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 0.2 3.1 -6.4 3.0
Signatur
03.07.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex