Agnes' Og Jan Erik Dyvi'S Fond
Juridisk navn:  Agnes' Og Jan Erik Dyvi'S Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90510955
Postboks 1358 Vika C/O Nrp Procurator As Haakon Viis Gate 1 Fax: 23116401
0113 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914401208
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/22/2014
Foretakstype: STI
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
-139.47%
Resultat  
  
-1500%
Egenkapital  
  
-16.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -15.000 38.000 6.000 12.000 3.000
Resultat: -48.000 -3.000 -375.000 -13.000 -1.000
Egenkapital: 244.000 292.000 296.000 471.000 469.000
Regnskap for  Agnes' Og Jan Erik Dyvi'S Fond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -15.000 38.000 6.000 12.000 3.000
Driftskostnader -33.000 -41.000 -380.000 -25.000 -4.000
Driftsresultat -48.000 -3.000 -375.000 -13.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -48.000 -3.000 -375.000 -13.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -3.000 -375.000 -13.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 264.000 316.000 318.000 496.000 503.000
Sum eiendeler 264.000 316.000 318.000 496.000 503.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 244.000 292.000 296.000 471.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 24.000 22.000 25.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 316.000 318.000 496.000 503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter -15.000 38.000 6.000 12.000 3.000
Driftsinntekter -15.000 38.000 6.000 12.000 3.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -342.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -41.000 -38.000 -25.000 -4.000
Driftskostnader -33.000 -41.000 -380.000 -25.000 -4.000
Driftsresultat -48.000 -3.000 -375.000 -13.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 48.000 3.000 375.000 13.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -3.000 -375.000 -13.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 239.000 304.000 266.000 409.000 0
Kasse, bank 26.000 12.000 52.000 86.000 503.000
Sum omløpsmidler 264.000 316.000 318.000 496.000 503.000
Sum eiendeler 264.000 316.000 318.000 496.000 503.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 244.000 292.000 296.000 471.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 2.000 5.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 24.000 22.000 25.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 316.000 318.000 496.000 503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 292.000 296.000 471.000 469.000
Likviditetsgrad 1 13.2 13.2 14.5 19.8 14.8
Likviditetsgrad 2 13.2 13.2 14.5 19.9 14.8
Soliditet 92.4 92.4 93.1 95.0 93.2
Resultatgrad 3 -7.9 -108.3 -33.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -18.2 -0.9 -117.9 -2.6 -0.2
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM SOM REPRESENTERER FAMILIEN DYVI I FELLESSK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex